Výsledky vyhľadávania

 1. DVORNICKÝ, Igor. Changes in the Indicators of Credit and Financial Market Assessments in Terms of Macroprudential Policy. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, s. 78-90. VEGA 1/0215/18, VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 2. DVORNICKÝ, Igor. Zmeny v metodike určovania výslednej miery proticyklického kapitálového vankúša a príčiny týchto zmien. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. [1-11]. VEGA 1/0239/19, VEGA 1/0215/18.
  článok

  článok

 3. LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Cenová dostupnosť bývania v Európskej únii a na Slovensku. In RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6, s. 352-361 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 4. Hypotéky stále ako číslo jeden. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 6, s. 46-47.
  článok

  článok

 5. WEISS, Roland. Comparison of Regulation of Financing of Housing Loans in Slovakia and Czech republic. In Visegrad Journal on Human Rights. - Bratislava : Pan-European University. ISSN 2644-5727, 2019, vol. 1, no. 6, pp. 61-64.
  článok

  článok

 6. GAPKO, Petr - ŠMÍD, Martin. Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683, 2019, roč. 69, č. 6, s. 558-579.
  článok

  článok

 7. WINKLER, Martin. Legal Regulation of Cross-Selling of Financial and Non-Financial Products. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 467-476 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. GOLDAU, Hartmunt - MARKOVIČ, Peter. Regulatorische Änderungen bei Immobilienkrediten nach Basel III und zukünftig Basel IV. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 3, s. 31-48 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 9. KOTLEBOVÁ, Eva. Finančné zaťaženie slovenských domácností splácajúcich hypotéku. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 2, s. 29-38 online.
  článok

  článok

 10. KOTLEBOVÁ, Eva. Porovnanie finančného zaťaženia domácností nákladmi na bývanie u domácností splácajúcich hypotéku a u domácností bývajúcich v komerčnom prenájme. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 75-86. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok