Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 694  
Vaša otázka: Heslá = "identita"
 1. SCOTT, James W. Hungary’s Illiberal Border Politics and the Exploitation of Social, Spatial and Temporal Distinctions. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2024. ISSN 1461-7145, 2024, vol. 31, no. 1, pp. 14-28.
  článok

  článok

 2. SACHLEBEN, Mark. Contested Indetities, Hunger, and Emigration: Themes in Ukrainian Cinema to Explain the Present Day. In Czech Journal of International Relations. - Praha : Institute of International Relations, 2024. ISSN 2788-2985, 2024, vol. 59, no. 1, pp. 153-176.
  článok

  článok

 3. VÝROSTOVÁ, Eva. Cohesion Policy and Citizens' Identification with the European Union. In Verejná správa a spoločnosť : [elektronický vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2023. ISSN 2453-9236, 2023, roč. 24, č. 2, s. 5-24.
  článok

  článok

 4. Marketing and Media Identity: AI - The Future of Today. Annual International Scientific Conference. Marketing Identity : AI - The Future of Today : Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference : 14th November 2023, Trnava. 1st Edition. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2023. 456 s. ISBN 978-80-572-0415-2. ISSN 2729-7527.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. DANIEL, Pavel. Souboj identit v Česku: snad to opravdu pomůže rozvoji digitalizace služeb. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 9, s. 24-26.
  článok

  článok

 6. MACHAČ, Ondřej. Evropská digitální identita: Jak může pomoci finančním společnostem? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 3, s. 21.
  článok

  článok

 7. HELMOVÁ, Milena. Identita jedinca v multikultúrnej globálnej spoločnosti. In Cudzie jazyky v premenách času XIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11. November 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5109-0, s. 162-169.
  článok

  článok

 8. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Comparison of CSR of Two Chosen Companies As Part of Their Corporate Identity in the International Environment. In QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 26. – 29. června 2023, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, s. 93-97. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 9. ZORKÓCIOVÁ, Otília. The Latest Trends in the Development of CSR and Corporate Hospitality As a Means of Increasing the Competitiveness of Companies in the International Environment. In QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 26. – 29. června 2023, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, s. 113-121. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 10. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Comparison of Corporate Hospitality of Two Chosen Companies As Part of Their Corporate Identity in the International Environment. In QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 26. – 29. června 2023, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, s. 98-104. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.