Výsledky vyhľadávania

 1. URIGA, Ján. Kultura, nebo angažovanost. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 4, s. 40-41.
  článok

  článok

 2. RAŠEVOVÁ, Kristína. Nákupné vozíky a košíky sú stálym spoločníkom. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 5-6/19, č. 47, (2019.
  článok

  článok

 3. OLEXOVÁ, Cecília. Online reputácia uchádzačov o zamestnanie. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 2-3, s. 89-91.
  článok

  článok

 4. GODA, Natália. Ice-Hockey – the Most Unifying Aspect in the Slovak Society and a Part of Its Identity. In Weekly Briefing. - Budapest : China CEE Institute, 2019. ISSN 2560-1601, 2019, vol. 17, no. 3, pp. 1-4. Dostupné na : <https://china-cee.eu/2019/05/09/slovakia-social-briefing-ice-hockey-the-most-unifying-aspect-in-the-slovak-society-and-a-part-of-its-identity/>
  článok

  článok

 5. Pribúda odcudzení firemnej identity. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Jeseň/Autumn, s. 8.
  článok

  článok

 6. ČECH, Ľubomír. Možnosti a limity rozvoja demokratických štruktúr v islamskom prostredí postsovietskej Strednej Ázie. In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1338-6859, 2019, vol. 8, no.1, pp. 49-65.
  článok

  článok

 7. SÝKORA, Tomáš - MIŠKOVSKÝ, Josef - VYHNÁNKOVÁ, Kateřina. Význam vnitřních hodnot místních komunit v procesu strategického plánování rozvoje obce. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 338-344.
  článok

  článok

 8. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Komparatívna analýza korporátnej identity vybraných TNK so zastúpením v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Brocková. Bratislava, 2019. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. KOZÁKOVÁ, Mária. Finančné a ekonomické aspekty hodnotenia reputácie podniku na príklade podnikov automobilového priemyslu : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2019. 135 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. ČECH, Ľubomír. Hľadanie regulačnej funkcie islamu v krajinách postsovietskej Strednej Ázie. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 4, s. 13-18 online.
  článok

  článok