Výsledky vyhľadávania

 1. SOBKOVÁ, Martina. 2021 ve znamení bankovní identity. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 1, s. 10-12.
  článok

  článok

 2. SOBKOVÁ, Martina. Banky: údaje o klientech nesdílíme ani ZATÍM aktivně nehledáme. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 5, s. 36-37.
  článok

  článok

 3. On-line identita zákazníka. Kterou technologii pro její přejímaní zvolit? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 6, s. 20-21.
  článok

  článok

 4. POLESE, Abel - AMBROSIO, Thomas - KERIKMÄE, Tanel. Estonian Identity Construction Between Nation Branding and Building. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2020. ISSN 0323-1844, 2020, roč. 55, č. 2, s. 24-46.
  článok

  článok

 5. MELUŠOVÁ, Elena. Národná identita v prejavoch pravice vo Francúzsku. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 91-97 CD ROM.
  článok

  článok

 6. MELUŠOVÁ, Elena. Francúzska identita a stereotypy očami cudzincov. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 169-179 online.
  článok

  článok

 7. KINER, Andrej. Cultural and Institutional Barriers to Migrants’ Integration in the Context of the Slovak Republic. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 344-354 online. MAGYC 822806.
  článok

  článok

 8. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Jazyková politika a nacionalizmus. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 306-312.
  článok

  článok

 9. BROCKOVÁ, Katarína - CHUGURYAN, Simona - KUCHARČÍK, Rudolf. The Historical and Political Development of Iceland and its Reserved Approach to European Integration. In Journal of European and Balkan Perspectives : [Scientific Journal]. - Skopje : Center for Interntional and Development Studies. ISSN 2545-4854, 2020, vol. 3, no. 1, pp. 58-68 online.
  článok

  článok

 10. ČECH, Ľubomír. Hranice v regióne Strednej Ázie a scenáre ich možných zmien pod vplyvom vonkajších a vnútorných faktorov. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 2, s. 5-15. KEGA 015EU–4/2018.
  článok

  článok