Výsledky vyhľadávania

 1. Migration and Urbanization : Local Solutions for Global Economic Challenges. 1st Edition. Hershey : IGI Global, 2020. [x s.]. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 9781799801115.
  kniha

  kniha

 2. TUPÁ, Magdaléna - VOJTOVIČ, Sergej. Economic Consequences of Immigration to Austria. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 295-299.
  článok

  článok

 3. ŠTULAJTER, Ivan - KALICKÝ, Juraj. Sport Diplomacy Within US International and National Political Activities. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 113-120.
  článok

  článok

 4. PRZYBYLSKI, Aleksy. No One Is Safe: The Information Battlefield of the 21st Century. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2020. ISSN 2391-7083, 2020, no. 13, pp. 18-34.
  článok

  článok

 5. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Employment As an Indicator of Immigrants Integration in a Host Society. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2020, vol. 24, no. 5, pp. 48-55 online. VEGA 1/0037/20, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 6. MATYTCINA, Marina - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Specifika primenenija diskursivnych strategij v mediadiskurse (na primere gruppy Immigrants in EU v sociaľnoj seti Facebook). In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 213-223. VEGA 2/0067/18.
  článok

  článok

 7. PŘÍVARA, Andrej. Asylum Seekers and Refugees in Austria: Public Policy and Attitudes. - Registrovaný: Scopus. In Administraţie şi management public. - Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies. ISSN 2559-6489, 2020, no. 35, pp. 58-74 online. VEGA 1/0037/20, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 8. KINER, Andrej. Korelácia medzi priamymi zahraničnými investíciami a imigráciou v kontexte Slovenska. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 347-355 online.
  článok

  článok

 9. PŘÍVARA, Andrej - KINER, Andrej. Immigrant Employment in the Slovak Hospitality Industry : Profiles, Experience, and Education. In Journal of Tourism and Services. - Praha : Center for International Scientific Research of VŠO and VŠPP. ISSN 1804-5650, 2020, vol. 11, no. 21, pp. 167-182 online. VEGA 1/0037/20, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 10. GLITTOVÁ, Klaudia - GURŇÁK, Daniel. EÚ a východné Stredomorie – susedia, partneri, či protivníci? In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2020. ISSN 1335-9258, 2020, roč. 28, č. 2, s. 53-60. KEGA 039UMB-4/2018.
  článok

  článok