Výsledky vyhľadávania

 1. Migration and Urbanization : Local Solutions for Global Economic Challenges. 1st Edition. Hershey : IGI Global, 2020. [x s.]. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 9781799801115.
  kniha

  kniha

 2. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. K niektorým problémom migračných politík krajín EÚ. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 311-316 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. LENNEROVÁ, Ivana. Migrácia ako spoločenský fenomén. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 121-129 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 4. BEŇOVÁ, Zuzana. Demografické politiky alebo imigrácia, čo zastaví starnutie populácie? In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 65-74 online. MAGYC GA 822806.
  článok

  článok

 5. NĚMEČKOVÁ, Michaela. International Migration Assumptions in the Czech Statistical Office’s Population Projection for the Czech Republic 2018-2100. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1805-2991, 2019, roč. 61, č. 4, s. 281-286.
  článok

  článok

 6. BANERJEE, Abhijit Vinayak - DUFLO, Esther. Good Economics for Hard Times. 1st Edition. New York : PublicAffairs, 2019. 403 s. ISBN 978-1-61039-950-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. SLÁVIK, Štefan. Migrácia ako závažná spoločenská zmena – poučenia z manažmentu zmien. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 536-542 online.
  článok

  článok

 8. YENIGUN, Ozge - ERAYDIN, Ayda. Governing Urban Diversity in Istanbul: Pragmatic and Non-discriminatory Solutions of Governance Initiatives in Response to Politicisation of Diversity. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 3, pp. 268–282.
  článok

  článok

 9. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Evolution of Immigrant Integration into the Labor Market in the EU Countries. In NORDSCI 2019. International Conference on Social Sciences. NORDSCI 2019: International Conference on Social Sciences : Proceedings of the International Scientific Conference, 19-23 August 2019, NOVOTEL, (Athens, Greece). - Sofia : Saima Consult, 2019. ISBN 978-619-7495-06-5. ISSN 2603-4107, pp. 243-250. VEGA 1/0246/[16].
  článok

  článok

 10. ŠTEFANČÍK, Radoslav - MATYTSINA, Marina Stanislavovna. My vs. tí druhí. Jazyk pravicového populizmu v európskom porovnaní. In Kam kráčaš Európa. Kam kráčaš demokracia. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2019. ISBN 978-80-8152-783-8, s. 79-87.
  článok

  článok