Výsledky vyhľadávania

 1. LENNEROVÁ, Ivana. Migrácia ako spoločenský fenomén. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 121-129 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. K niektorým problémom migračných politík krajín EÚ. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 311-316 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. YENIGUN, Ozge - ERAYDIN, Ayda. Governing Urban Diversity in Istanbul: Pragmatic and Non-discriminatory Solutions of Governance Initiatives in Response to Politicisation of Diversity. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 3, pp. 268–282.
  článok

  článok

 4. DANCÁKOVÁ, Ivana. Komparácia sociálnej inklúzie migrantov: Švédske kráľovstvo a Nemecká spolková republika. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 99-106.
  článok

  článok

 5. PALÁT, Milan. Ekonomické a sociální postoje studentů vysokých škol v Jihomoravském kraji k imigrační politice a integraci migrantů. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 2, s. 271-283.
  článok

  článok

 6. ŠTEFANČÍK, Radoslav. My a "oni" pod jednou strechou: Vplyv medzinárodnej migrácie na vývoj občianskej spoločnosti. In Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae : politologický zborník 8. - Košice : [Univerzita P. J. Šafárika], 2018. ISBN 978-80-8152-655-8, s. 65-75.
  článok

  článok

 7. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Zjednodušenie pravidiel pôvodu v Dohode EÚ – Jordánsko – vplyv na vzájomné zahraničnoobchodné vzťahy. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 277-287. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 8. KOUDELKA, Josef. Imigrace a liberalismus : dopady migrace, teorie a možná řešení. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018. 218 s. Politologická řada, svazek 67. ISBN 978-80-7325-454-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír. International Migration in Slovakia: Past, Present and Future. In Phantom Menace: The Politics and Policies of Migration in Central Europe. - Bratislava ; Praha : Institute for Public Affairs : Heinrich-Böll-Stiftung, 2018. ISBN 978-80-89345-72-4, pp. 16-37 online [1,75 AH].
  článok

  článok

 10. PALÁN, Josef F. The Audit of European Commission Strategic Decisions and the Proposal of the Change Hypothesis. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 1, s. 69-78.
  článok

  článok