Výsledky vyhľadávania

 1. SEPPO, Patrick Emmanuel Martin. Economic Growth of CEMAC: Does Institutional quality Matter? In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 7, pp. 216-236.
  článok

  článok

 2. KUREKOVÁ, Iveta. Slovenská agentúra životného prostredia – odborná základňa rozvoja starostlivosti o životné prostredie. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2020. ISSN 0044-4863, 2020, roč. 54, č. 1, s. 55-61.
  článok

  článok

 3. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. [Finančné trhy a inštitúcie]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 4, s. 77-78 online. Recenzia na: Finančné trhy a inštitúcie / Robert Verner ; recenzenti: Emília Duľová Spišáková, Peter Burger. 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. - ISBN 978-80-225-4674-4.
  článok

  článok

 4. SIGI 2019 Global Report : Transforming Challenges into Opportunities. Paris : OECD, 2019. 229 s. Social Institutions and Gender Index. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/sigi-2019-global-report_bc56d212-en> ISBN 978-92-64-31251-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Strengthening Active Labour Market Policies in Italy. Paris : OECD, 2019. 185 s. Connecting People with Jobs. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/strengthening-active-labour-market-policies-in-italy_160a3c28-en> ISBN 978-92-64-72118-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Regulatory Policy in Argentina : Tools and Practices for Regulatory Improvement. Paris : OECD, 2019. 151 s. OECD Reviews of Regulatory Reform. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/regulatory-policy-in-argentina_d835e540-en> ISBN 978-92-55387-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Fast Forward to Gender Equality : Mainstreaming, Implementation and Leadership. Paris : OECD, 2019. 84 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/fast-forward-to-gender-equality_g2g9faa5-en> ISBN 978-92-64-31300-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Administrative Simplification in the Mexican Social Security Institute. Paris : OECD, 2019. 140 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/administrative-simplification-in-the-mexican-social-security-institute_9789264306561-en> ISBN 978-92-64-30655-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. HUDEC, Martin. The Influence of Institutional Factors on Economic Growth. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISSN 2585-9358, 2019, roč. 17, č. 1, s. 11-23 online.
  článok

  článok

 10. OVCHAR, Petro A. et al. Factors of the Development of Innovative Economy in Conditions of Institutional Changes. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 9, pp. 51-58.
  článok

  článok