Výsledky vyhľadávania

 1. HUDEC, Martin. The Influence of Institutional Factors on Economic Growth. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISSN 2585-9358, 2019, roč. 17, č. 1, s. 11-23 online.
  článok

  článok

 2. SIGI 2019 Global Report : Transforming Challenges into Opportunities. Paris : OECD, 2019. 229 s. Social Institutions and Gender Index. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/sigi-2019-global-report_bc56d212-en> ISBN 978-92-64-31251-7.
  kniha

  kniha

 3. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Korea. Paris : OECD, 2018. 180 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-korea_9789264307773-en> ISBN 978-92-64-30776-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Governance Frameworks to Counter Illicit Trade. Paris : OECD, 2018. 242 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/governance-frameworks-to-counter-illicit-trade_9789264291652-en> ISBN 978-92-64-29164-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. HARTWELL, Christopher A. - MALINOWSKA, Anna P. Firm-Level and Institutional Determinants of Corporate Capital Structure in Poland: New Evidence from the Warsaw Stock Exchange. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 2, pp. 120-143.
  článok

  článok

 6. KAPRÁLIKOVÁ, Ivana. Summary of Regularities and Irregularities of the Abbreviatory Processes in the EU Corpora. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 104-113 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. The Mediterranean Middle East and North Africa 2018 : Interim Assessment of Key SME Reforms. Torino : European Training Foundation ; Paris : OECD ; Brussel : European Union, 2018. 167 s. SME Policy Index. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2018_9789264304161-en> ISBN 978-92-64-30415-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Understanding the Drivers of Trust in Government Institutions in Korea. Paris : OECD, 2018. 190 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/understanding-the-drivers-of-trust-in-government-institutions-in-korea_9789264308992-en> ISBN 978-92-64-30898-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Good Jobs for All in a Changing World of Work : The OECD Jobs Strategy. Paris : OECD, 2018. 391 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/good-jobs-for-all-in-a-changing-world-of-work_9789264308817-en> ISBN 978-92-64-30880-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Promoting the Digital Transformation of African Portuguese-Speaking Countries and Timor-Leste. Paris : OECD, 2018. 132 s. OECD Digital Government Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/digital-government-comparative-review_9789264307131-en> ISBN 978-92-64-30712-4.
  kniha

  kniha