Výsledky vyhľadávania

 1. LYÓCSA, Štefan - VÝROST, Tomáš - BAUMÖHL, Eduard. Social Aspirations in European Banks: Peer-Influenced Risk Behavior. In EconStor : Preprints, Working and Discussion Papers [elektronický zdroj]. - [Kiel] : ZBW – German National Library of Economics, 2018, pp. 1-10 [10,74 NS] online. VEGA 1/0402/15.
  článok

  článok


 2. ENGLE, Robert F. V čom je ekonómia ako náuka o sopkách. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 5. októbra 2017, roč. 27, č. 40, s. 42-45.
  článok

  článok


 3. FIEDOR, Paweł - LAPSCHIES, Sarah - ORSZÁGHOVÁ, Lucia. Networks of counterparties in the centrally cleared EU-wide interest rate derivatives market. In [ESRB] Working paper series [elektronický zdroj]. - Frankfurt am Main : European Systemic Risk Board, 2017. ISBN 978-92-95210-41-7. ISSN 2467-0677, september 2017, no. 54, pp. 1-67 [70,98 NS] online.
  článok

  článok


 4. NIŽNÍKOVÁ, Zuzana - HERBRIK, Gabriel. Financial transactions in terms of their car taxation. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 92-96 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. Londýn zůstane globálním finančním centrem Evropy i po brexitu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 5, s. 14-18.
  článok

  článok


 6. PROCHÁZKA, Petr. EUROFI 2017: Trendy a výzvy pro bankovní industrii. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 5, s. 32-35.
  článok

  článok


 7. SOBKOVÁ, Martina. Ochrana spotřebitele vs. finanční gramotnost. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 2, s. 28-29.
  článok

  článok


 8. KLIMIKOVÁ, Mária - MUCHOVÁ, Martina. Effective corporate governance of financial institutions. - Registrovaný: Web of Science. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4362-0, pp. 154-162.
  článok

  článok


 9. Kdo vyřeší byznys model IoT, bude králem. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 3, s. 14-17.
  článok

  článok


 10. HERETIKOVÁ, Katarína. Etické kódexy a finančné inštitúcie - nebankové subjekty. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Január - Február 2017, roč. 4, č. 1, s. 1-8 online.
  článok

  článok