Výsledky vyhľadávania

 1. LYÓCSA, Štefan - VÝROST, Tomáš - BAUMÖHL, Eduard. Social Aspirations in European Banks: Peer-Influenced Risk Behavior. In EconStor : Preprints, Working and Discussion Papers [elektronický zdroj]. - [Kiel] : ZBW – German National Library of Economics, 2018, pp. 1-10 [10,74 NS] online. VEGA 1/0402/15.
  článok

  článok


 2. BALÁŽI, Peter. Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-16 online.
  článok

  článok


 3. KŘEČKOVÁ, Štěpánka. Using Economic Value Added in Ex-Ante Profitability Calculation of Bank's Medium-Sized Clients. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 2, pp. 232–247.
  článok

  článok


 4. MAJER, Lukáš. The Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-10 online.
  článok

  článok


 5. MIN, Cheng. An Empirical Study of Institutional Investor and Enterprise Innovation. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 1, pp. 227-239.
  článok

  článok


 6. ENGLE, Robert F. V čom je ekonómia ako náuka o sopkách. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 5. októbra 2017, roč. 27, č. 40, s. 42-45.
  článok

  článok


 7. FIEDOR, Paweł - LAPSCHIES, Sarah - ORSZÁGHOVÁ, Lucia. Networks of counterparties in the centrally cleared EU-wide interest rate derivatives market. In [ESRB] Working paper series [elektronický zdroj]. - Frankfurt am Main : European Systemic Risk Board, 2017. ISBN 978-92-95210-41-7. ISSN 2467-0677, september 2017, no. 54, pp. 1-67 [70,98 NS] online.
  článok

  článok


 8. MANDALA, Nebert et al. Gender Diversity of Boards, Board Composition and Firm Performance. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. 34, pp. 62-79.
  článok

  článok


 9. OLEXOVÁ, Cecília. [Zabezpečovacie inštitúcie pri správe daní]. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 2, s. 125 online. Recenzia na: Zabezpečovacie inštitúcie pri správe daní / Štrkolec, M. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017. ISBN 978-80-8152-537-7.
  článok

  článok


 10. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Pôsobnosť, funkcie a úlohy orgánu dohľadu nad finančným trhom v Rakúskej republike. In Paneurópske právnické fórum. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z [2. ročníka] vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 9. mája 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017. ISBN 978-80-89453-33-7, s. 321-328 online.
  článok

  článok