Výsledky vyhľadávania

 1. OŽVALDOVÁ, Alexandra. Characteristics of a Leader for an Effective Process of Implementing Changes in Public Administration. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 90-111.
  článok

  článok

 2. COSTA-FONT, Joan - TURATI, Gilberto - BATINTI, Alberto. The Political Economy of Health and Healthcare : The Rise of the Patient Citizen. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 222 s. ISBN 978-1-108-46825-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. MACHÁČKOVÁ, Hana - TKACZYK, Michał. The Effect of Media and Political Beliefs and Attitudes on Trust in Political Institutions: A Multilevel Analysis on Data from 21 European Countries. In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. ISSN 1338-130X, 2020, vol. 11, no. 2, pp. 64-82.
  článok

  článok

 4. BAUMÖHL, Eduard - IWASAKI, Ichiro - KOČENDA, Evžen. Institutions and Determinants of Firm Survival in European Emerging Markets. In NBS Working Paper. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 2585-9269, 2019, no. 5, pp. 1-45 online. APVV-18-0310, Grant Agency of the Czech Republic No. 19-22488S.
  článok

  článok

 5. ZUBRO, Tetyana - KUCHARČÍK, Rudolf. Uroveň doverija političeskim institutam v Ukraine kak faktor vlijanija na process demokratizacii. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2019, vol. 14, no. 2, pp. 38-44 online.
  článok

  článok

 6. Higher Education in Mexico : Labour Market Relevance and Outcomes. Paris : OECD, 2019. 222 s. Higher Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-mexico_9789264309432-en> ISBN 978-92-64-30940-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Latvia. Paris : OECD, 2019. 210 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-latvia_9789264312524-en> ISBN 978-92-64-31251-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. OECD Economic Surveys: Mexico 2019 : May 2019. Volume 2019/11. Paris : OECD, 2019. 124 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-mexico-2019_a536d00e-en> ISBN 978-92-64-37818-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. SIGI 2019 Regional Report for Eurasia. Paris : OECD, 2019. 183 s. Social Institutions and Gender Index. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/sigi-2019-regional-report-for-eurasia_f6dfa21d-en> ISBN 978-92-64-74617-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. CHOVANCULIAK, Róbert. Pokrok bez povolenia : ako zdieľaná ekonomika, crowdfundig a kryptomeny zmenili svet. Bratislava : INESS, 2019. 283 s. ISBN 978-80-89820-07-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]