Výsledky vyhľadávania

 1. BELKOVICSOVÁ, Daša. Ľudský kapitál ako významný determinant ekonomického rastu. In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-7] CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in the Netherlands. Paris : OECD/European Union, 2018. 157 s. OECD Skills Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/supporting-entrepreneurship-and-innovation-in-higher-education-in-the-netherlands_9789264292048-en> ISBN 978-92-64-29203-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. TICHÝ, Miroslav. Celoživotné vzdelávanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 10, s. 19-22.
  článok

  článok

 4. KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Akademické spin-off spoločnosti. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 1, s. 43-53.
  článok

  článok

 5. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Implementation Of Marketing Activities In Educational Services. In SGEM 2018. International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018 : Conference Proceedings : 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, 26 August - 01 September 2018, Albena Co., Bulgaria : Science & Society : Education and Educational Research. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. ISBN 978-619-7408-56-0. ISSN 2367-5659, vol. 5, no. 3.4, pp. 411-418. KEGA 014EU-4/2016.
  článok

  článok

 6. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Fajčenie na pracovisku. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 11-12, s. 78-79.
  článok

  článok

 7. TICHÝ, Miroslav. Celoživotné vzdelávanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 11-12, s. 19-21.
  článok

  článok

 8. ZUBRO, Tetyana. Actual Trends in Education in the European Union. In Modern Management: Logistics and Education : Monograph. - Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. ISBN 978-83-946765-0-6, s. 91-106 [1 AH] online.
  článok

  článok

 9. HLAVATÝ, Ivan. Knowledge Management in Higher Education. In MERKÚR 2018. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2018 : The Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists, November 29–30, 2018, (Bratislava, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4554-9, s. 101-110 CD ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 10. Rethinking Quality Assurance for Higher Education in Brazil. Paris : OECD, 2018. 179 s. Reviews of National Policies for Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/rethinking-quality-assurance-for-higher-education-in-brazil_9789264309050-en> ISBN 978-92-64-30904-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha