Výsledky vyhľadávania

 1. KORMANEC, Peter. Úloha procesného manažéra v podniku. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 22-25.
  článok

  článok

 2. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies. International Conference. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Editors: Mohamad Al Ali, Peter Platko. 1st Edition. Leiden : CRC Press/Balkema, 2019. [539] s. ISBN 978-0-367-07509-5.
  kniha

  kniha

 3. MIŠÚT, Martin - MIŠÚTOVÁ, Mária. Validity of During-Term E-Assessment. - Registrovaný: Web of Science. In INTED 2017. International technology, education and development conference. INTED 2017 : conference proceedings : 11th international technology, education and development conference : 6-8 march, 2017, Valencia (Spain). - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079, pp. 2812-2820.
  článok

  článok

 4. MIŠÚTOVÁ, Mária - MIŠÚT, Martin. Examination of Some Factors That May Impact on Students' Attitude on E-assessment. In EDULEARN17. International conference on education and new learning technologies. EDULEARN17 : conference proceedings : 9th international conference on education and new learning technologies : Barcelona, Spain, 3rd-5th of july, 2017. - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-697-3777-4. ISSN 2340-1117, pp. 8168-8176.
  článok

  článok

 5. Advances and trends in engineering sciences and technologies. International conference. Advances and trends in engineering sciences and technologies II : proceedings of the 2nd international conference on engineering sciences and technologies, High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovak Republic, 29 june -1 july 2016. Reviewers: Vincent Kvočák, Magdaléna Bálintová ... [et al.]. 1st ed. Leiden : CRC Press/Balkema, 2017. online (xvii, 859 s.). Dostupné na : <https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315393810> ISBN 978-1-315-39382-7.
  Advances and trends in engineering sciences and technologies II

  elektronická kniha

 6. BITTNER, Anton - KRAJČOVIČ, Jozef. Akreditácia EUR-ACE – značka kvality vysokoškolského vzdelávania. In Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti. Medzinárodná konferencia k svetovému dňu kvality. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti : zborník anotácií prednášok : zborník príspevkov účastníkov konferencie : 23. ročník medzinárodnej konferencie k svetovému dňu kvality : 20. a 21. októbra 2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017. ISBN 978-80-972609-0-3, s. 20-25 online.
  článok

  článok

 7. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Quality label for technical study programs is closer : Accreditation centre ZSVTS, Slovakia. In SCHOLA 2016 : pedagogy and didactics in technical education. International scientific conference. SCHOLA 2016 : proceedings of 12th international conference Schola 2016, Pedagogy and didactics in technical education : 6th to 7th december 2016, Prague, Czech Republic. - Praha : Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06112-1, pp. 133-135 online.
  článok

  článok

 8. HUCKO, Pavel. Deň inžinierov a technikov Slovenska. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 5-6, s. 18-19.
  článok

  článok

 9. Systém celoživotného vzdelávania v odbore inžinierska pedagogika v rámci koncepcie celoživotného vzdelávania v niektorých krajinách Európskej únie. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2, s. 541-547.
  článok

  článok

 10. BROCKMAN, Jay B. Introduction to engineering: modeling and problem solving. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2009. 588 s. ISBN 978-0471-43160-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]