Výsledky vyhľadávania

 1. DUGAS, Jaroslav - KRIŠTANOVÁ, Anna. Reinžiniering podnikových procesov. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 9 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter - KUBICA, Milan. Riadenie hodnoty podniku : zbierka príkladov. Bratislava : Iura Edition, 2011. 157 s. [6,09 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-379-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 3. ALBER, Sebastian. Manažérstvo procesov ako základ manažérstva kvality, životného prostredia a rizika. Prekl. Miroslav Hrnčiar. In Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. - Žilina : MASM. ISSN 1335-9231, 2003, roč. 11, č. 3, s. 4-8.
  článok

  článok

 4. TRUNEČEK, Jan. Deset principů reengineeringu. In Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele. - Praha : Economia, 1996. ISSN 0026-8720, 1996, roč. 31, č. 7, s. 31-32.
  článok

  článok

 5. Reengineering: Jednodušeji to už snad nejde. In Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele. - Praha : Economia, 1996. ISSN 0026-8720, 1996, roč. 31, č. 4, s. 35-38.
  článok

  článok

 6. Reengineering zvenčí dovnitř. In Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele. - Praha : Economia, 1996. ISSN 0026-8720, 1996, roč. 31, č. 3, s. 11-13.
  článok

  článok

 7. STROTHMANN, Karl-Heinz - KLICHE, Mario. Innovationsmarketing : Markterschliessung für Systeme der Bürokommuniokation und Fertigungsautomation. 1. Aufl. . Wiesbaden : Gabler, 1989. 185 s. ISBN 3-409-13621-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]