Výsledky vyhľadávania

 1. GREGOR, Milan - GREGOR, Tomáš. Adaptívne logistické systémy: mobilná robotika. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 4, s. 44-47.
  článok

  článok


 2. RAKOVSKÁ, Eva. New aspects and tasks of knowledge management in the e-business era. In International workshop on knowledge management. 11th International workshop on knowledge management : conference proceedings : Bratislava, October 20-21, 2016 [elektronický zdroj]. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. ISBN 978-80-89306-33-6, pp. 79-86 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. PÁSZTOROVÁ, Janka - TOMÁŠOVÁ, Dominika. Roboti a umelá inteligencia: zmena práce a globálnej ekonomiky. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 95-103 CD-ROM. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok


 4. GREGOR, Milan - GREGOR, Tomáš. Adaptívne logistické systémy: Softvérové služby. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 3, s. 27-29.
  článok

  článok


 5. GATZKE, Monika. Monika Gatzke: Kyberneticko-fyzikálne systémy sú kľúčom k Priemyslu 4.0. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 3, s. 12-14. Spracovala redakcia.
  článok

  článok


 6. GREGOR, Michal - GREGOR, Milan. Chatbot systémy v inteligentných rečových užívateľských rozhraniach. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2015, 2015, roč. 16, č. 4, s. 50-55. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0209057/CEIT_ProIN_4 (1).pdf>
  článok

  článok


 7. GREGOR, Michal - GREGOR, Milan. Aplikácia inteligentných rečových užívateľských rozhraní. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2015, 2015, roč. 16, č. 5-6, s. 51-56.
  článok

  článok


 8. RAKOVSKÁ, Eva. Existencia znalostného inžinierstva ako súčasť softvérového inžinierstva. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 78-86 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015 [elektronický zdroj]. Zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Igor Bandurič, Martin Blahušiak ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [210 s., 7,82 AH]. Dostupné na : <http://elearning.euba.sk> ISBN 978-80-225-4076-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. GREGOR, Michal - GREGOR, Milan. Komponenty inteligentných rečových užívateľských rozhraní. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2015, 2015, roč. 16, č. 3, s. 48-52. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0205901/CEIT_ProIN_3_SK_2.pdf>
  článok

  článok