Výsledky vyhľadávania

 1. SUMANTRI, Vietha Devia Sagita. Analysis Factors Affecting Indonesia Stock Market. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 1802-792X, 2020, vol. 14, no. 1, s. 10-23.
  článok

  článok

 2. BIAŁEK, Jacek - ROSZKO-WÓJTOWICZ, Elżbieta. The Impact of the Price Index Formula on the Consumer Price Index Measurement. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1804-8765, 2019, vol. 99, no. 3, s. 246-258.
  článok

  článok

 3. ČERNOHORSKÁ, Liběna - KLEJZAR, Vladimír. Dopady (ne)konvenčních měnových politik vybraných centrálních bank na HDP a inflaci. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1804-8048, 2018, no. 42, pp. 29-40.
  článok

  článok

 4. KHAN, Khalid et al. Producer Price Index and Consumer Price Index: Causality in Central and Eastern European Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 4, s. 367-395.
  článok

  článok

 5. Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike 1/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 38 s. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike 12/2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 43 s. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike 3/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 38 s. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. WU, Maoguo. The Impact of Australian Consumer Price Index on the Exchange Rate of Australian Dollar - Chinese Renminbi. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. 22, pp. 12-32.
  článok

  článok

 9. LIPIANSKA, Júlia. Metódy merania vývoja spotrebiteľských cien a ich využitie v spotrebiteľskom vzdelávaní SR. In Gramotný spotrebiteľ : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4297-5, s. 79-94 online. VEGA 1/0178/14.
  článok

  článok

 10. Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike 1/2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 38 s. Podnikové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha