Výsledky vyhľadávania

 1. QUINN, William - TURNER, John D. Boom and Bust : A Global History of Financial Bubbles. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2022. 365 s. ISBN 978-1-108-43165-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. REIFF, Marian. Vplyv pandémie COVID-19 na akciový index SDAX. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV. seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV : zborník zo seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4831-1, s. 96-100 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 3. CHOCHOLATÁ, Michaela. Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach. In MME 2021. International Conference on Mathematical Methods in Economics. 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2021) : Conference Proceedings. - Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2021. ISBN 978-80-213-3126-6, pp. 208-213 online. VEGA 1/0193/20, VEGA 1/0211/21.
  článok

  článok

 4. PČOLÁR, Mário - PEKÁR, Juraj. Probability Distribution of DJIA Stock Market Index in the Post-Crisis Period. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 238-245. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 5. KOVÁČ, Stanislav. Comovement and Spillover Effect During Crisis : Evidence from Physically Distance Countries. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 173-181. VEGA 1/0294/18, VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 6. CHUJAC, Tadeáš. Využitie indexu relatívnej sily pri obchodovaní na akciových trhoch. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2020. ISSN 1336-7420, 2020, roč. 16, č. 2, s. 11-26.
  článok

  článok

 7. JANKOVÁ, Zuzana - DOSTÁL, Petr. Prediction of European Stock Indexes Using Neuro-fuzzy Technique. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2020. ISSN 1802-8527, 2020, roč. 14, č. 35, s. 45-57.
  článok

  článok

 8. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - REIFF, Marian. Výnos akciového indexu versus výnos efektívneho portfólia akcií dow jones industrial average počas korona krízy. Aut. Marian Reiff. In COMPETITION. Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2020. ISBN 978-80-88064-52-7, pp. 354-361 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 9. PINDA, Ľudovít. Blackov-Littermanov model v teórii a praxi. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 235-243 online. VEGA 1/0166/20.
  článok

  článok

 10. KRKOŠKOVÁ, Radmila. Impact of Stock Markets on the Economy in the V4 Countries. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 3, pp. 138-154.
  článok

  článok