Výsledky vyhľadávania

 1. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Pôsobnosť cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-9] online.
  článok

  článok

 2. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-10] online.
  článok

  článok

 3. GLASER-OPITZOVÁ, Helena. Nové zdroje údajov pre cenovú štatistiku a metódy ich spracovania. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 4, s. 49-66.
  článok

  článok

 4. KHAN, Khalid et al. Producer Price Index and Consumer Price Index: Causality in Central and Eastern European Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 4, s. 367-395.
  článok

  článok

 5. Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR 1/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 9 s. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 1/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 41 s. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 12/2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 39 s. Makroekonomické štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR za 4. štvrťrok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 29 s. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 12/2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 50 s. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR za 1. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 29 s. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha