Výsledky vyhľadávania

 1. LEHUTA, Michal. Ekonomika môže naraziť na strop. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 14. decembra 2017, roč. 27, č. 50-51, s. 104-105.
  článok

  článok


 2. KARMAŽIN, Branislav - VRBOVSKÝ, Roman. VAR model inflácie HICP. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Apríl 2017, roč. 25, č. 2, s. 18-20.
  článok

  článok


 3. Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike 12/2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [43 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike 1/2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [38 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. KUPKOVIČ, Patrik. Dynamika inflácie v krajinách monetárnej únie: jej vplyv na spoločnú hospodársku politiku. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISSN 2336-8225, 2017, roč. 65, č. 1, s. 62-81. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 6. Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike 3/2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [38 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. SINIČÁKOVÁ, Marianna - GAVUROVÁ, Beáta. Single monetary policy versus macroeconomic fundamentals in Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 2, s. 158-172.
  článok

  článok


 8. LOLIĆ, Ivana - SORIĆ, Petar - ČIŽMEŠIJA, Mirjana. Disentangling the relationship between news media and consumers' inflation sentiment: the case of Croatia. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 3, pp. 221-249.
  článok

  článok


 9. GONDA, Vladimír. Menová politika ECB v súčasnom období. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-9] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 10. MARTINCOVÁ, Marta. Vplyv monetárnej a fiškálnej politiky na hospodársky cyklus. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok