Výsledky vyhľadávania

 1. MOKOŠOVÁ, Daša. Predpoklady a požiadavky pre použitie IFRS účtovnými jednotkami v SR a zabezpečenie komparability informácií v účtovných závierkách. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Špeciálne vydanie, s. 24-43. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 2. LOVCIOVÁ, Kornélia. Výročná správa ako zdroj informácií pre používateľov : dizertačná práca. Školiteľ: Renáta Pakšiová. Bratislava, 2019. 133 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. IŠTOK, Michal - KRIŠTOFÍK, Peter. Má ešte pre slovenské spoločnosti zmysel využívať daňové raje? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813, 2019, roč. 19, č. 3, s. 5-12.
  článok

  článok

 4. PETERA, Petr et al. Sustainability Information in Annual Reports of Companies Domiciled in the Czech Republic and the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. - Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 2029-5839, 2019, vol. 30, no. 4, pp.483-495.
  článok

  článok

 5. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Role of International Exchange of Information in the Fight Against Tax Evasion and Fraud in Globalized Economy. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part VI. – Inequality in Society) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. - Zilina : University of Zilina, 2018. ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943, pp. 2602-2611 online. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok

 6. PASEKOVÁ, Marie et al. Problematic Areas of Accounting: Some Evidence from the Czech Republic. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. ISSN 1804-1728, 2018, no. 1, pp. 89-105.
  článok

  článok

 7. Flexibility and Proportionality in Corporate Governance. Paris : OECD, 2018. 233 s. Corporate Governance. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/flexibility-and-proportionality-in-corporate-governance_9789264307490-en> ISBN 978-92-64-30748-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Introducing the GRI Sustainability Reporting Process A : How-to: Handbook for all G4 Reporters. [Amsterdam] : ​Global Reporting Initiative (GRI), [2018]. USB. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. ALEXANDER, Jack. Financial Planning & Analysis and Performance Management. Hoboken : Wiley, 2018. 612 s. Wiley Finance Series. ISBN 9781119491484. [Počet ex. : 11, z toho voľných 5, prezenčne 2]
 10. HAJNIKOVÁ, Tatiana. Oceňovanie ako kľúčový faktor vykazovania informácií v účtovníctve a v transferovom oceňovaní. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 81-89 CD-ROM. VEGA 1/006/15.
  článok

  článok