Výsledky vyhľadávania

 1. KOVAĽOVÁ, Marcela. The Usage of Information in the Innovation Activities of the Slovak Enterprises. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 2, s. 30-40.
  článok

  článok

 2. PAKŠIOVÁ, Renáta - ORISKÓOVÁ, Denisa - LOVCIOVÁ, Kornélia. Reporting of Sustainable Development of Enterprises in Slovakia. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New Trends in Process Control and Production Management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 401-406. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok

 3. SÝKORA, Jozef. Zverejňovanie objednávok v praxi. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 12, s. 2-4.
  článok

  článok

 4. LINDELL, Jim. Analytics and Big Data for Accountants. Durham : AICPA /Wiley, 2017. [100 s.]. ISBN 978-1-119-51233-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. PAZARKIS, Michail - DROGALAS, George - BALTZI, Kyriaki. Detecting False Financial Statements: Evidence From Greece In the Period of Economic Crisis. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2017. ISSN 1810-4967, 2017, vol. 14, no. 3, p. 102-112.
  článok

  článok

 6. COLLINS, Tyler. Mechanics of online reputation management : repair & control your name or brand reputation online. Huntington Beach : Swell Marketing, 2016. 274 s. Dostupné na : <www.ORMBook.com> ISBN 9781519762252. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. KRAVITZ, David. David Kravitz's how to monetize twitter, facebook, snapchat, linkedin and other social media sites. [S.l.] : [s.n.], [2016]. 39 s. ISBN 9781518708725. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. VESELÝ, Matúš - JESNÝ, Martin. Výrobu by mal kormidlovať obchod. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 10-11, s. 12-15.
  článok

  článok

 9. HUGHES, Tim - REYNOLDS, Matt. Social selling : techniques to influence buyers and changemakers. London : Kogan Page, 2016. 194 s. ISBN 978-0-7494-7801-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. POLÁČEK, Marian - ČARNOGURSKÁ, Jozefína. Kolaborácia v medzinárodnom obchode s využitím informačných a komunikačných technológií. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 104-113 CD-ROM.
  článok

  článok