Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 76  
Vaša otázka: Heslá = "informatika aplikovaná"
 1. MLADÁ VEDA AIESA 2023 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. „MLADÁ VEDA AIESA 2023“ : „participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“ organizovanej pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10. november 2023, Bratislava. Zostavenie zborníka: Michaela Chocholatá ; recenzenti: Zuzana Čičková, Andrea Furková... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 67 s. [3,26 AH]. ISBN 978-80-225-5102-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. MUKHTAROVICH, Karimov Diyor - MAMARAJABOVICH, Khidirnazarov Azamat - SCHMIDT, Peter. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 1339-987X, 2023, roč. 21, č. 1, s. 15-21.
  článok

  článok

 3. HUDEC, Miroslav et al. Estimating Linguistic Summaries on the Unit Interval Data. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2022). IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE). - Piscataway : IEEE, 2022. ISBN 978-1-6654-6710-0. ISSN 1544-5615, pp. [1-8]. VEGA 1/0466/19, KEGA 025EU-4/2021, SGS SP2022/113.
  článok

  článok

 4. HUDEC, Miroslav - MINÁRIKOVÁ, Erika - MESIAR, Radko. Aggregation Functions in Flexible Classification by Ordinal Sums. - Registrovaný: Scopus. In Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. International Conference. Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems : 19th International Conference, IPMU 2022. - Cham : Springer, 2022. ISBN 978-3-031-08970-1. ISSN 1865-0929, pp. 372–383. SGS No. SP2022/113, APVV-18-0052, KEGA 025EU-4/2021, VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 5. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Recenzenti: Ľuboš Marek, Josef Jablonský, Marián Hanták... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2022. 262 s. ISBN 978-80-974180-9-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. "AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach". 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2022. 28 s. ISBN 978-80-974443-0-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. KOMARA, Silvia - PÁLEŠ, Michal. Grafická analýza vzniku a zániku podnikov s využitím jazyka Python a modulu Pandas Bokeh. In Demografické udalosti spojené so vznikom, zánikom a zamestnanosťou podnikov v SR a EÚ : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4993-6, s. 52-59. VEGA 1/0561/21, VEGA 1/0431/22.
  článok

  článok

 8. KOZÁK, Štefan. Robust Explicit Control of Complex Hybrid Discrete Processes. In Information Technology Applications : International Journal of Information Technology Applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2021. ISSN 2453-7497, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 37-44.
  článok

  článok

 9. Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník z XI. medzinárodnej vedeckej konferencie. Zostavenie zborníka: Erik Šoltés. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2021. 123 s. [7,57 AH]. ISBN 978-80-89962-88-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Zostavovateľ zborníka/Editor: Eva Čerteková. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 356 s. [19,18 AH]. Dostupné na : <https://fhi.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie/aiesa/aiesa_2020_zbornik.pdf> ISBN 978-80-89962-68-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.