Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 803  
Vaša otázka: Heslá = "informatika"
 1. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 2x ročne. Dostupné na : <https://ei.fhi.sk/index.php/EAI/issue/archive> ISSN 1339-987X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. 2x ročne. ISSN 1802-8527. Dostupné na : https://trends.fbm.vutbr.cz/index.php/trends/about
  Trendy ekonomiky a managementu

  časopis

 3. Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Dostupné na : <http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos> ISSN 2464-7551.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. ZAPLETAL, František et al. Three-Level Model for Opinion Aggregation Under Hesitance. - Registrovaný: Scopus. In Soft Computing : A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications. - Cham : Springer Nature Switzerland AG. ISSN 1432-7643, 2023, vol. 27, no. 10, pp. 6653-6669. SP2021/86, COST Action 19130.
  článok

  článok

 5. MUNAR, Marc et al. On an Edge Detector Based on Ordinal Sums of Conjunctive and Disjunctive Aggregation Functions. - Registrovaný: Scopus. In 13th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, EUSFLAT 2023, and 12th International Summer School on Aggregation Operators, AGOP 2023. Fuzzy Logic and Technology, and Aggregation Operators. - Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2023. ISBN 978-303139964-0. ISSN 0302-9743, pp. 271 - 282.
  článok

  článok

 6. KARELKHAN, Nursaule - KADIRBEK, Aknur - SCHMIDT, Peter. Setting Up and Implementing ArcGIS to Work With Maps and Geospatial Data with Python for Teaching Geoinformation Systems in Higher Education. - Registrovaný: Scopus. In International Journal : Emerging Technologies in Learning. - Vienna : International Association of Online Engineering. ISSN 1863-0383, 2023, vol. 18, no. 14, pp. 271-281.
  článok

  článok

 7. MLADÁ VEDA AIESA 2023 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. „MLADÁ VEDA AIESA 2023“ : „participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“ organizovanej pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10. november 2023, Bratislava. Zostavenie zborníka: Michaela Chocholatá ; recenzenti: Zuzana Čičková, Andrea Furková... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 67 s. [3,26 AH]. ISBN 978-80-225-5102-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. MUKHTAROVICH, Karimov Diyor - MAMARAJABOVICH, Khidirnazarov Azamat - SCHMIDT, Peter. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 1339-987X, 2023, roč. 21, č. 1, s. 15-21.
  článok

  článok

 9. KOCÚROVÁ, Nina - HANÁK, Róbert. Female Students of Information and Communication Technologies in Slovakia and France - Population Shares and Development Trends. In International Scientific Conference COMPETITION. International Scientific Conference COMPETITION : Proceedings of the 15h International Scientific Conference, 18th - 19th May 2023, Jihlava, Czech Republic. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2023. ISBN 978-80-88064-71-8. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 119-127. VEGA 1/0767/21, EUGAIN COST Action CA19122.
  článok

  článok

 10. BEDNAŘÍK, Andrej. Klasifikačné rozhodovacie stromy a ich algoritmy. In MLADÁ VEDA AIESA 2023 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. „MLADÁ VEDA AIESA 2023“ : „participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“ organizovanej pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5102-1, s. 14-30.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.