Výsledky vyhľadávania

 1. QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Scopus. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. CD-ROM 1664 s. ISBN 978-80-87952-26-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. PEFnet 2017. European Scientific Conference of Doctoral Students. PEFnet 2017 : Proceedings : [21st] European Scientific Conference of Doctoral Students : Brno, [Czech Republic], November 30, 2017 [elektronický zdroj]. Edited by: Jana Stávková. 1st edition. Brno : Mendel University Press, 2018. online 231 s. ISBN 978-80-7509-555-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Študentská vedecká aktivita 2018. Študentská vedecká aktivita 2018 : zborník prác študentov : 12. 4. 2018, [Banská Bystrica, Slovensko] [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. CD-ROM [80 s.]. ISBN 978-80-557-1401-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. VUČETIĆ, Miljan - HUDEC, Miroslav. A Flexible Approach to Matching User Preferences with Records in Datasets based on the Conformance Measure and Aggregation Functions. In IJCCI 2018 - International Joint Conference on Computational Intelligence. International Conference. IJCCI 2018 : Proceedings of the 10th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI 2018), September 18-20, 2018, in Seville, Spain. - [Berlin] : Springer/SCI Series Book, 2018. ISBN 978-989-758-327-8, pp. 168-175 online.
  článok

  článok


 5. Smíšené týmy robotů a lidí dokážou mnohem víc. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 4, s. 24-28.
  článok

  článok


 6. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Competitive Intelligence - A Tool for Increasing the Competitiveness of a Business. In QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-26-9, s. 1304-1313 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. Review of Agricultural and Applied Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2x ročne. Dostupné na : <http://roaae.org/> ISSN 1336-9261.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 8. MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. 1st Edition. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. online 1185 s. ISBN 978-80-87952-27-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos> ISSN 2464-7551.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 10. Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats.. International Scientific Conference. Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats : Proceedings of VII. International Scientific Conference, Spa Nový Smokovec (Congress Centre), High Tatras, Slovak Republic, 25-29 September 2018. 1. Edition. Prešov : Bookman, 2018. 874 s. ISBN 978-80-8165-300-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]