Výsledky vyhľadávania

 1. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Prichádza éra automatizácie a robotizácie logistiky v e-commerce. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, júl-september, roč. 16, č. 84, (2020.
  článok

  článok

 2. FILO, Martin. Potenciál hybridného cloudu pro banky. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 4, s. 30-31.
  článok

  článok

 3. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Ciele správy informačných technológií. In QUAERE 2019. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: roč. 9 : 24.-28. června 2019: Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-30-6, s. 873-881 online.
  článok

  článok

 4. Recruiting Immigrant Workers: Canada 2019. Paris : OECD, 2019. 200 s. Recruiting Immigrant Workers. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/recruiting-immigrant-workers-canada-2019_4abab00d-en> ISBN 978-92-64-35325-1.
  kniha

  kniha

 5. Digital Opportunities for Better Agricultural Policies. Paris : OECD, 2019. 232 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/digital-opportunities-for-better-agricultural-policies_571a0812-en> ISBN 978-92-64-45984-7.
  kniha

  kniha

 6. JURÍK, Pavol. Prínosy a riziká cloud computingu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 2, s. 45-52 online.
  článok

  článok

 7. ROMANOVÁ, Anita - KOKLES, Mojmír. Riadenie služieb IS/IT v kontexte štandardizovaných koncepčných rámcov IT governance a IT management. In Paradigmy informačného manažmentu : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4347-7, s. [1-20] CD-ROM. KEGA 029EU-4/2015.
  článok

  článok

 8. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Streamlining the usage of ICT. In Liberec Informatics Forum. International conference. Liberec Informatics Forum : proceedings of the international conference, Liberec, 25.-26.9.2014. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-148-1, pp. 26-34.
  článok

  článok

 9. BENEŠOVÁ, Dana. Development of Internet Infrastructure and ICT in Services. - Registrovaný: Web of Science. In Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe. International scientific conference. Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe : the proceedings of the 5th international scientific conference on trade, international business and tourism : 16. - 17. october 2014, Mojmírovce, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2014. ISBN 978-80-225-3994-4, pp. 29-36 CD-ROM. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok

 10. ČERVENKA, Peter - LIPIANSKA, Júlia. SOA v informačných systémoch podniku. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 32-39, CD-ROM. VEGA 1/0047/11.
  článok

  článok