Výsledky vyhľadávania

 1. VOPÁTEK, Jiří. Začínající dopady SARS-CoV-2 do veřejných financí ČR: makrofinanční analýza vybraných položek rozpočtové kapitoly MPSV v komparaci s rokem 2009. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2020. ISSN 1802-5854, 2020, roč. 14, č. 5, s. 16-25.
  článok

  článok

 2. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Cash Concentration and Liquidity Policy. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online.
  článok

  článok

 3. HARUMOVÁ, Anna. Transakcie podnikateľských subjektov s pohľadávkami. In Denník SME. - Bratislava : Petit Press, 2018. ISSN 1335-4418, 22.3.2018, [s. 1-3] online. Dostupné na : <https://harumova.blog.sme.sk/c/479954/transakcie-podnikatelskych-subjektov-s-pohladavkami.html?ref=viacbloger>
  článok

  článok

 4. JESNÝ, Martin. Inkasu pohľadávok nepomáha nádej, ale ostražitosť. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, Feb-Mar 2018, č. 2-3, s. 44-47.
  článok

  článok

 5. PAVELKA, Ľuboš. Budúcnosť nezabezpečených pohľadávok. In Management pohľadávok 2017. odborná konferencia. Management pohľadávok 2017 : odborná konferencia, 15.-16. november 2017, Bratislava. - Wien : Dagmar Zboray, EU Generation, 2017. ISBN 978-3-9504554-0-3, s. 30-43. VEGA 1/0897/17 2017-2019.
  článok

  článok

 6. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Platobná politika a platobné služby [elektronický zdroj]. Recenzenti: Elena Fetisovová, Lukáš Ďurana. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [112 s., 8,22 AH]. VEGA 1/0066/17. ISBN 978-80-225-4476-4.
  Platobná politika a platobné služby

  elektronická kniha

 7. BARTUŠKA, Roman. Indonésie, země úvěrum zaslíbená. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 1, s. 28-29.
  článok

  článok

 8. BARTUŠKA, Roman. Inkaso pohledávek - "easy money", nebo "heavy duty"? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 9, s. 22-23.
  článok

  článok

 9. SOUČEK, Jiří - KUBÍČKOVÁ, Dana. Jak (ne)vymáhat pohledávky. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 915-923 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. JANČÍKOVÁ, Eva. Medzinárodné zvyklosti a pravidlá pre dokumentárne akreditívy. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2016. ISSN 1335-5813, 2016, roč. 16, č. 1, s. 10-13.
  článok

  článok