Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 73  
Vaša otázka: Heslá = "inkubátory podnikateľské"
 1. BEDNÁR, Richard. Business Success of Incubated Startups. In Industry 4.0. International Scientific Conference. Industry 4.0: Technological Basis of Industry 4.0 : Dominant Technologies in Industry 4.0 : Business & Industry 4.0 : Society & Industry 4.0 : Proceedings of the III International Scientific Conference, Winter Session, 12-15 December 2018, Borovets, Bulgaria. - Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 2018. ISSN 2535-0161, pp. 248-254 online. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok

 2. ANDACKÝ, Jozef. Kde start-upom miešajú Redbull. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 23. júna 2016, roč. 26, č. 25, s. 30-36.
  článok

  článok

 3. ŠRENKEL, Ľudovít. Podnikateľské inkubátory ako nástroj podpory MSP. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0004/13.
  článok

  článok

 4. GONDA, Vladimír - NESTORENKO, T. P. Biznes-inkubator kak sredstvo podderžki malych innovacionnych kompanij. In Trendi ta innovaciji v sučasnij ekonomici. mižnarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija. Trendi ta innovaciji v sučasnij ekonomici : materiali VII mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferenciji, 23-24 kvitnja 2015 r., Charkiv. - Charkiv : Charkivs`kij nacionaľnij universitet budivnictva ta architekturi, 2015, s. 19-23.
  článok

  článok

 5. HOLEŠOVÁ, Viera. Výhody spolupráce vysokých škôl a malých a stredných podnikov pre ich rozvoj. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2015. ISSN 1335-5864, 2015, roč. 26, č. 4, s. 51-54.
  článok

  článok

 6. BEDNÁR, Richard. Indicators of startup in gastronomy services. In Management : science and education. - Žilina : Faculty of Management Science and Informatics University of Žilina, 2015. ISSN 1338-9777, 2015, vol. 4, no. 2, s. 9-11.
  článok

  článok

 7. KINČÁKOVÁ, Michaela. Podnikateľské inkubátory ako nástroj pomoci začínajúcim podnikateľom. In Komparácia prístupov k podpore podnikania : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4169-5, s. 43-56.
  článok

  článok

 8. DUPAĽ, Andrej. Startupy: otázka či úroveň? In Vplyv environmentálnych nástrojov na zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov. Vedecký seminár. Vplyv environmentálnych nástrojov na zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov - I. : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky pri príležitosti týždňa vedy a techniky 2015 : Bratislava, Slovensko, 12. 11. 2015. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2015. ISBN 978-80-225-4193-0, [S. 1-14] CD-ROM. VEGA 1/0305/15, VEGA 1/0229/14.
  článok

  článok

 9. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ĎURANOVÁ, Lucia - VANKOVÁ, Lucia. Možnosti efektívneho rozvoja startupov na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2015. ISSN 1337-9313, 2015, roč. 7, č. 2, s. 89-101. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok

 10. MATUŠKOVÁ, Ráchel. Key Financing Possibilities for Startups in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 604-612 CD-ROM.
  článok

  článok