Výsledky vyhľadávania

 1. BEDNÁR, Richard. Business Success of Incubated Startups. In Industry 4.0. International Scientific Conference. Industry 4.0: Technological Basis of Industry 4.0 : Dominant Technologies in Industry 4.0 : Business & Industry 4.0 : Society & Industry 4.0 : Proceedings of the III International Scientific Conference, Winter Session, 12-15 December 2018, Borovets, Bulgaria. - Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 2018. ISSN 2535-0161, pp. 248-254 online. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok

 2. ANDACKÝ, Jozef. Kde start-upom miešajú Redbull. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 23. júna 2016, roč. 26, č. 25, s. 30-36.
  článok

  článok

 3. ŠRENKEL, Ľudovít. Podnikateľské inkubátory ako nástroj podpory MSP. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0004/13.
  článok

  článok

 4. HOLEŠOVÁ, Viera. Výhody spolupráce vysokých škôl a malých a stredných podnikov pre ich rozvoj. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2015. ISSN 1335-5864, 2015, roč. 26, č. 4, s. 51-54.
  článok

  článok

 5. KINČÁKOVÁ, Michaela. Podnikateľské inkubátory ako nástroj pomoci začínajúcim podnikateľom. In Komparácia prístupov k podpore podnikania : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4169-5, s. 43-56.
  článok

  článok

 6. GONDA, Vladimír - NESTORENKO, T. P. Biznes-inkubator kak sredstvo podderžki malych innovacionnych kompanij. In Trendi ta innovaciji v sučasnij ekonomici. mižnarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija. Trendi ta innovaciji v sučasnij ekonomici : materiali VII mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferenciji, 23-24 kvitnja 2015 r., Charkiv. - Charkiv : Charkivs`kij nacionaľnij universitet budivnictva ta architekturi, 2015, s. 19-23.
  článok

  článok

 7. BEDNÁR, Richard. Indicators of startup in gastronomy services. In Management : science and education. - Žilina : Faculty of Management Science and Informatics University of Žilina, 2015. ISSN 1338-9777, 2015, vol. 4, no. 2, s. 9-11.
  článok

  článok

 8. BEDNÁR, Richard. Potenciál inkubovaných startupov. In Theory of management 8 : the selected problems for the development support of management knowledge base. - Žilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina & Institute of Management by University of Zilina, 2015. ISBN 978-80-554-1127-9, p. 8-10. VEGA 1/0363/14.
  článok

  článok

 9. BEDNÁR, Richard. Indikátory úspešnosti inkubovaných startupov. In Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Žilina : Vydavateľstvo EDIS, 2015. ISBN 978-80-554-1067-8, s. 6-9. VEGA 1/0363/14.
  článok

  článok

 10. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ĎURANOVÁ, Lucia - VANKOVÁ, Lucia. Možnosti efektívneho rozvoja startupov na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2015. ISSN 1337-9313, 2015, roč. 7, č. 2, s. 89-101. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok