Výsledky vyhľadávania

 1. BURIAN, Lukáš - MUCHOVÁ, Eva. Impact of Fiscal Integration on Eurozone Members (the Case of Slovakia). - Registrovaný: Scopus. In Journal of Eastern European and Central Asian Research. - Saint-Louis : IEECA ̶ Istitute of Eastern Europe and Central Asia. ISSN 2328-8280, 2021, vol. 8, no. 1, pp. 100-109 online. KEGA 035EU-4/2020, VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 2. Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Praha : Newton College. 4x ročne. ISSN 1801-7118. Dostupné na : http://www.sets.cz/en/
  časopis

  časopis

 3. Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. 1x ročne. Dostupné na : <http://www.vuepp.sk/ep.htm> ISSN 1335-6186.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. Ukrayina v sistěmi evropejs'koyi jekonomičnoyi i političnoyi intěgraciyi. mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya. Ukrajina v systemi evropejs'koji ekonomičnoji i polityčnoji integraciji : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktyčnojii konferenciji. Za zagal'noju redakcieju: M. M. Palinčak, V.V. Chymynec`, M.M. Koroľ. 1. vydannja. Užgorod : RIK-U, 2020. CD-ROM 389 s. ISBN 978-617-7692-82-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. The Proceedings of the Model Conference 2020. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 98 s. ISBN 978-80-225-4715-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management in the Context of International Economic Integration : Collective Monograph. Edited by: Maksym Bezpartochnyi, Viktoriia Riashchenko, Nina Linde. 1st Edition. Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. 295 s. ISBN 978-9984-774-27-5.
 7. HILL, Charles W.L. - HULT, G. Tomas M. Global Business Today. 11th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2020. 530 s. ISBN 978-1-260-56581-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. HRUŠOVSKÁ, Dana. Asem Eco-Innovation Index (ASEI). In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 144-151 online. VEGA 1/0646/20 (50%), VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 9. Economics and Business Review. - Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: ProQuest. Poznań : Poznań University of Economics. 4x ročne. ISSN 2392-1641. Dostupné na : http://ebr.edu.pl/
  časopis

  časopis

 10. SAXUNOVÁ, Darina - NOVÁČKOVÁ, Daniela. Regulácia investícií na medzinárodnej úrovni (investičná dohoda medzi EÚ a Vietnamom). In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2020. ISSN 2453-8167, 2020, roč. 15, č. 1, s. 25-48 online. 600433-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE.
  článok

  článok