Výsledky vyhľadávania

 1. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília et al. Education, research and development in terms of strategy Europe 2020. Reviewed by: Radoslav Delina, Šárka Vilamová. 1st ed. Düsseldorf : A&A Digitalprint, 2017. 178 s. [8 AH]. ISBN 978-3-00-055914-3.

 2. Economic outlook for southeast Asia, China and India 2017 : addressing energy challenges. Paris : OECD, 2017. 260 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/economic-outlook-for-southeast-asia-china-and-india-2017_saeo-2017-en> ISBN 978-92-64-26248-5. ISSN 2310-1105. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. CHRENEK, Dušan. Slovensko vstúpilo do 14. roku svojho členstva v EÚ. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. Apríl-máj, s. 6-8.
  článok

  článok


 4. Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Newton College. 4x ročne. ISSN 1801-7118. Dostupné na : http://www.sets.cz
  časopis

  časopis


 5. ČIDEROVÁ, Denisa et al. Tektonické zlomy súčasnej ekonomickej vedy. Recenzenti: Juraj Sipko, Milan Šikula. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 169 s. [12,88 AH]. VEGA 1/0654/16. ISBN 978-80-225-4379-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 6. Economics and business review. Poznań : Poznań University of Economics. 4x ročne. ISSN 2392-1641. Dostupné na : http://ebr.edu.pl/
  časopis

  časopis


 7. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky. In PhDWorks. Workshop mladých vedeckých pracovníkov. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks : Košice, 8. november 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4470-2, s. 68-73 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. KITTOVÁ, Zuzana. Enhanced cooperation within the European Union: experience and expectations. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts. SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism : international multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 6-9 April, 2016, Hofburg congres centre, Vienna, Austria. - Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-51-3, pp. 129-136. KEGA 002EU-4/2015.
  článok

  článok


 9. BLAŠKO, Michaela - HUSNA LEILA YUSRAN. Verifying of conditional convergence in chosen countries of South East Asia. In GARI research conference 2016. Conference. GARI research conference 2016 : proceedings : 2nd December 2016, Colombo, Srí Lanka [elektronický zdroj]. - Srí Lanka : Global academic research institute publication department, 2016. ISSN 2424-6484, [Pp. 1-8] CD-ROM.
  článok

  článok


 10. ĎURANOVÁ, Lucia. Kultúrne paradoxy súčasnej Európy podmienené migráciou – ich dosahy na zmeny medzinárodného podnikateľského prostredia : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2016. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha