Výsledky vyhľadávania

 1. ROVENSKÁ, Denisa. Emocionálne inteligentná verejná správa - je to len Utópia? In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2020. ISSN 1335-7182, 2020, roč. 21, č. 1, s. 88-103.
  článok

  článok

 2. SMUTNÝ, Filip. Vplyv osobnosti manažéra na motiváciu zamestnancov. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2020. ISSN 1335-7069, 2020, roč. 21, č. 1, s. 16-24.
  článok

  článok

 3. SMUTNÝ, Filip. Význam sociálnej inteligencie v práci manažéra. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4694-2, s. 45-50 online. VEGA 1/0318/19.
  článok

  článok

 4. MOŠKOVÁ, Martina - KOŠIBOVÁ, Miroslava. Chcete presadiť dobrý projekt? Spoznajte emócie zabalené do komunikácie. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 11, s. 70-72.
  článok

  článok

 5. QUISENBERRY, William L. Exploring How Emotional Intelligence Contributes to Virtual Teams: Interpretive Analysis of a Phenomenological Study. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 5, pp. 19-39.
  článok

  článok

 6. BENČIKOVÁ, Dana - MALÁ, Denisa. Intercultural Competences in Slovak Enterprises - Perception and Reality. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 1, s. 67-77.
  článok

  článok

 7. VACULČIAKOVÁ, Jaroslava. 5 pilierov emočnej inteligencie. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 9, s. 72-73.
  článok

  článok

 8. MOŠKOVÁ, Martina - KOŠIBOVÁ, Miroslava. Spoznajte sa: ako zastaviť emocionálnu búrku? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 10, s. 68-70.
  článok

  článok

 9. KORAUŠ, Antonín et al. Sustainable Economic Development Through Human Resource Management: Social Intelligence of Managers and Performance. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Security and Sustainability Issue. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2029-7025, 2017, vol. 6, no. 3, pp. 457-477 online.
  článok

  článok

 10. ZIBRINYIOVÁ, Veronika. Percepcia osobnosti pracovníkov v oblasti informačných technológií u vzorky slovenských a litovských vysokoškolákov. In Psychologie pro praxi. - Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2015. ISSN 1803-8670, 2015, roč. 50, č. 3-4, s. 61-74.
  článok

  článok