Výsledky vyhľadávania

 1. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Vplyv 4. priemyselnej revolúcie na vzdelávanie. In UNINFOS 2019. Univerzitné informačné systémy. UNINFOS 2019 : Univerzitné informačné systémy. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020. ISBN 978-80-552-2158-8, s. 13-18 online.
  článok

  článok

 2. BÁNOVSKÝ, Juraj. Aké reprezentácie a kognitívne mechanizmy umožňujú kumulatívnu kultúru? In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 8, s. 706 – 722.
  článok

  článok

 3. The Core Team: Economy, Society, and Public Policy. Oxford : Oxford University Press, 2019. 614 s. coreecon. ISBN 978-0-19-884984-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. HOLUBČÍK, Martin. Selected Elements of the Strategic Management - A Recommendation for Creating Synergy Effect. In Management : science and education. - Žilina : Faculty of Management Science and Informatics University of Žilina, 2018. ISSN 1338-9777, 2018, vol. 7, no. 1, s. 9-11.
  článok

  článok

 5. CHMELÁROVÁ, Zuzana - ČONKOVÁ, Andrea. Rola učiteľa v projektovom vyučovaní. In Schola nova, quo vadis?. Mezinárodní vědecké konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 3. ročníku mezinárodní vědecké konference. - Praha : Extrasystem, 2018. ISBN 978–80–87570–40–1, s. 73-78 online. KEGA 022/EU-4-2016.
  článok

  článok

 6. KUSÁ, Zuzana - JUŠČÁKOVÁ, Zuzana. Ready for inclusive education? Ethnographic and survey perspectives. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 3, s. 309-337.
  článok

  článok

 7. DŽAMBAZOVIČ, Roman - ŠPROCHA, Branislav. Kto žije v kohabitáciách na Slovensku? Intenzita vytvárania a charakteristiky kohabitujúcich osôb podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 4, s. 369-404.
  článok

  článok

 8. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. One Love - spoločné emócie. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 121-122. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 9. ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Sociální interakce učitelů se žáky a rodiči. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849, 2016, roč. 11, č. 4, s. 13-17.
  článok

  článok

 10. ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Sociální interakce učitelů se žáky a rodiči. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849, 2016, roč. 11, č. 5, s. 9-15.
  článok

  článok