Výsledky vyhľadávania

 1. Chodia ešte vaši zamestnanci do práce iba pracovať? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2013. ISSN 1335-1729, 3/2013, roč. 18, zoš. 70, s. 6-9.
  článok

  článok

 2. HANISCH, Horst. Das große Buch der Rhetorik 2100 : tacheles reden; Präsentieren, manipulieren und überzeugen; Gesprächsrunden moderieren; Körpersprache entschlüsseln. Norderstedt : Books on Demand, 2017. 332 s. ISBN 978-3-7431-1231-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Milionár s víziou života bez peňazí. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 27. apríla 2016, roč. 24, č. 9, s.32-35.
  článok

  článok

 4. Michaela Koller: Regulace musí být co nejefektivnější. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2016. ISSN 2464-7381, 2016, č. 1, s. 4-5, 55-56 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0214992/2016-1 (1).pdf>
  článok

  článok

 5. JONIAKOVÁ, Zuzana et al. Riadenie ľudských zdrojov. Recenzenti: Katarína Stachová, Nadežda Jankelová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 455 s. [27,54 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0609/16. ISBN 978-80-8168-532-3. [Počet ex. : 16, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 6. Kľúčové ingrediencie najlepších lídrov? Vízia a empatia : človek, ktorý stojí za úspechmi Lega. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 9, s. 12-14.
  článok

  článok

 7. Unternehmensnachfolge : Praxishandbuch für Familienunternehmen. Wiesbaden : Springer Gabler, 2015. 366 s. ISBN 978-3-658-07819-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. Skutočná veda je vkladať znalosti do ľudí. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, marec 2014, roč. 8, č. 3, s. 10-12.
  článok

  článok

 9. Ste pripravení spraviť prvý krok? : čo potrebujete vedieť o živote a práci v zahraničí - a ešte oveľa viac. Luxembourg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2014. 175 s. Sociálna Európa. ISBN 978-92-79-26945-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. VALACHOVIČOVÁ, Viktória - PAVLÍK, Ondřej. Technika je pripravená, legislatíva nie. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, júl/august 2013, roč. 7, č. 7-8, s. 21.
  článok

  článok