Výsledky vyhľadávania

 1. BROCKOVÁ, Katarína - KUCHARČÍK, Rudolf - LIPKOVÁ, Ľudmila. Položenije kurdov na Bližnem Vostoke: nekotoryje aspekty. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2020, vol. 15, no. 1, pp. 33-48 online.
  článok

  článok

 2. CIBUĽA, Adam. Vybrané aspekty islamského bankovníctva. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 1, s. 5-12. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 3. KRUPOVÁ, Kristína. The Rise of Islamic Feminism in the Contemporary Milieu of International Relations. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 302-307 online.
  článok

  článok

 4. JANUBOVÁ, Barbora. Perspektíva islamského bankovníctva v Španielsku. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 176-182 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 5. ČECH, Ľubomír. Tawhídna ekonomika ako variant islamského ekonomického modelu v podmienkach Iránskej islamskej republiky. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 83-91 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 6. JANČÍKOVÁ, Eva - ILJAZI, Elida. Albánska cesta k slobode vierovyznania a mierového spolužitia obyvateľov rôznych vierovyznaní. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 160-165 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 7. ONDRIAŠ, Juraj. Islamský turizmus v Číne. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 538-545 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 8. KRUPOVÁ, Kristína. Islam a krajná pravica vo Francúzsku. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 392-402 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 9. TOMEČKOVÁ, Lenka. Soft power Turecka v kontexte propagácie neoosmanizmu. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 700-705 online.
  článok

  článok

 10. ČECH, Ľubomír. Postavenie hawaly v súčasnom globálnom finančnom systéme a otázniky nad jej etickým rozmerom. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 145-158 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok