Výsledky vyhľadávania

 1. Safety assessment of foods and feeds derived from transgenic crops. Volume 1. Paris : OECD, 2015. 296 s. Novel food and feed safety. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/safety-assessment-of-foods-and-feeds-derived-from-transgenic-crops-volume-1_9789264180147-en> ISBN 978-92-64-18013-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. MAĎAROVÁ, Martina - KOTOROVÁ, Dana. Vplyv rozdielnych poveternostných podmienok na energetické a ekonomické aspekty pestovania jačmeňa siateho jarného. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746, 2009, roč. 8, č. 17, s. 98-112.
  článok

  článok

 3. ŠIMO, Dušan. Komparácia cenového vývoja a tržieb vybraných obilnín a krajín EÚ. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. ISSN 1335-2571, 2006, roč. 9, č. 2, s. 29-32. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2006/2/>
  článok

  článok

 4. ŠIMO, Dušan. Aktuálne problémy organizácie agrárneho trhu a trhu s obilninami po vstupe SR do EÚ. In Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR. Medzinárodná vedecká konferencia. Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR : medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-2110-8, s. 279-282.
  článok

  článok

 5. POLAKOVIČ, Ivan. Európa si cukor stráži. In Profit : týždenník o ekonomike a spoločnosti. - Bratislava : A-HA, public, 2002. ISSN 1335-4620, 21.6.2002, č. 25, s. 22.
  článok

  článok

 6. MASÁR, I. Júlový vývoj cien a zásob komodít na svetových burzách. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 1997. ISSN 1335-4701, 7. augusta 1997, roč. 5, č. 151, s. 10.
  článok

  článok

 7. MASÁR, I. Vývoj vybratých komodít na Londýnskej komoditnej burze : Príloha Hospodárskych novín. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 1996. ISSN 1335-4701, 13. júna 1996, roč. 4, č. 115.
  článok

  článok

 8. MASÁR, I. Vývoj vybraných komodít vo februári na Londýnskej komoditnej burze. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 1996. ISSN 1335-4701, 1996, roč. 4, č. 48.
  článok

  článok

 9. MASÁR, I. Vývoj vybratých komodít na Londýnskej komoditnej burze : Príloha Hospodárskych novín. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 1996. ISSN 1335-4701, 1996, roč. 4, č. 68.
  článok

  článok