Výsledky vyhľadávania

 1. ADAMCOVÁ, Silvia. Sprache und Macht aus historischer Betrachtung. In Einblicke in die angewandte Linguistik Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche. - Brno : Tribun EU, 2021. ISBN 978-80-263-1655-8, s. 11-21 online.
  článok

  článok

 2. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. K vybraným otázkam multilingvizmu a súčasnej jazykovej politiky. In Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 211-219 online.
  článok

  článok

 3. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Problém jazykovej rôznorodosti v Indii. In Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 203-210 online.
  článok

  článok

 4. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Vplyv pandémie koronavírusu na používanie jazykov v Európe. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 95-100 online.
  článok

  článok

 5. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Jazyková politika Európskej únie po brexite. In Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VI. : zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 6th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4860-1. ISSN 2729-8981, s. 341-346 online.
  článok

  článok

 6. ŠUKOLOVÁ, Lucia. Angličtina ako lingua franca v Európskej únii po brexite. In Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VI. : zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 6th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4860-1. ISSN 2729-8981, s. 480-488 online.
  článok

  článok

 7. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. The Language of Culture and the Culture of Language. In Szokoe - Nemzetközi Szaknyelvi Online Konferenciára. Porta Lingua 2020 : Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. - Budapest : Szaknyelvoktatók és –Kutatók Országos Egyesülete, 2020. ISSN 2064-3381, o. 41-53 online.
  článok

  článok

 8. HELMOVÁ, Milena. Faktorenanalyse gekonnter Vorbereitung auf internationale Verhandlungsführung. In Molodjož i nauka. meždunarodnaja molodežnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Molodjož i nauka : slovo, tekst, ličnosť. - Uľjanovsk : UlGPU, 2020. ISBN 978-5-907216-28-0, s. 270-279 online.
  článok

  článok

 9. STRELINGER, Ján. Grammar and Its Role in Communicative Competence. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, pp. 478-485 online.
  článok

  článok

 10. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Možné riešenia jazykovej situácie v Európskej únii. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 195-206 online.
  článok

  článok