Výsledky vyhľadávania

 1. BREVENÍKOVÁ, Daniela. Development of Thought about Relationships Between Language and Culture. In Global Business Practices: Communication, Leadership, Negotiations and Ethics. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10052-8, s. 11-46 [4,26 AH].
  článok

  článok


 2. ŠTEFANČÍK, Radoslav - PETRIKOVÁ, Mária. Jazyk volebnej kampane. In Jazyk v politických súvislostiach. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4449-8, s. 44-59. VEGA 1/0347/15.
  článok

  článok


 3. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila - RUSIŇÁK, Peter. Jazyk ako nástroj zahraničnej politiky. In Európa v ohrození. - [Brno] : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1313-7, s. 159-184 [1,25 AH].
  článok

  článok


 4. SERESOVÁ, Katarína. Jazyk politiky a jeho funkcie. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. : zborník príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.6.2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4424-5, s. 15-20.
  článok

  článok


 5. ŠTEFANČÍK, Radoslav et al. Parlamentný jazyk v koncepte štiepnych línií : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0347/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. 1. vydanie. Bratislava, 2017. 12 s. VEGA 1/0347/15.

 6. ŠTUBŇA, Pavol - MOYŠOVÁ, Stanislava. Lingvistické aspektry defektného rečového prejavu slovenských politických rečníkov. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 260-276.
  článok

  článok


 7. Politické, ekonomické a sociálne súvislosti súčasnej migračnej krízy v Európe. Workshop. Politické, ekonomické a sociálne súvislosti súčasnej migračnej krízy v Európe : zborník z workshopu : 9. november 2016, Bratislava [elektronický zdroj]. Zostavovateľka zborníka: Eva Vlková ; recenzenti: Ľudmila Lipková, Karol R. Sorby. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [103 s., 8,81 AH]. ISBN 978-80-225-4343-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. KRKOŠKOVÁ, Zuzana. Súčasný stav menšinovej politiky v Poľsku. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 693-699 online.
  článok

  článok


 9. KRKOŠKOVÁ, Zuzana. Language as basis of cultural identity. In Global socio-economic challenges. International scientific conference. Global socio-economic challenges : the 1st international scientific conference for doctoral students and young researches : Eisenstadt, May 8, 2015. - Eisenstadt : University of applied science Burgerland, 2016. ISBN 978-3-9502452-8-8, pp. 26-36.
  článok

  článok


 10. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Politický jazyk. Ako ho definovať? - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 28-46. VEGA 1/0347/15.
  článok

  článok