Výsledky vyhľadávania

 1. Usuelle Wortverbindungen in der deutschen Wirtschaftssprache und ihre Widerspiegelungen in mehreren Sprachen. Silvia Adamcová, Danuša Lišková (Hrsg.) ; gutachter: Lívia Adamcová, Tomáš Káňa. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. 273 s. [13,65 AH]. Schriften zur Vergleichenden Sprachwissenschaft, Band 30. ISBN 978-3-339-11020-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. DaF-Unterricht aus unterschiedlichen Perspektiven. Jana Kucharová (Hrsg.) ; gutachter: Katarína Seresová, Radoslav Štefančík. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. 121 s. [6,05 AH]. Lingua, Band 51. ISBN 978-3-339-11382-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 3. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Idioms and Their Semantic Interpretation. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, pp. 219-229 online.
  článok

  článok

 4. SERESOVÁ, Katarína. Jobben oder arbeiten? : Anglizismen ein bisschen anders. Gutachter: Irena Zavrl, Radoslav Štefančík. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. 115 s. [7,11 AH]. Studien zur Germanistik, Band 83. ISBN 978-3-339-11354-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. SPIŠIAKOVÁ, Mária - PAVLIKOVÁ, Želmíra. Metafory v ekonomickej španielčine. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 230-243 online. KEGA 007EU-4/2018.
  článok

  článok

 6. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Business and Law Vocabulary Acquisition in the ESP Classroom. - Registrovaný v: Web of Science. In Advanced Education. - Kyiv : National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. ISSN 2410-8286, 2020, no. 14, pp. 56-65 online. KEGA 015EU-4/2017.
  článok

  článok

 7. GAHÉR, František et al. Otvorená textúra pojmov a pravidiel - voda na mlyn pre subjektivizmus v aplikovanej sémantike? In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 4, s. 309-323.
  článok

  článok

 8. DZIVÁKOVÁ, Michaela. Ruský jazyk pre mierne pokročilých I. Recenzenti: Katarína Strelková, Irina Dulebová. 2. opravené a prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. [129 s.] [6,81 AH]. ISBN 978-80-225-4692-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. ADAMCOVÁ, Silvia. Ansätze und Perspektiven des Wirtschaftdeutschen. In Fachsprache Wirtschaftsdeutsch - Linguistische und didaktische Aspekte. internationale Konferenz. Fachsprache Wirtschaftsdeutsch - Linguistische und didaktische Aspekte : Sammelband der internationalen Konferenz (2. Jahrgang), 24. Januar 2019, Prag. - Prag : Oeconomica, 2019. ISBN 978-80-245-2343-9, s. 99-111.
  článok

  článok

 10. MAIEROVÁ, Eva. Idiómy vo výučbe angličtiny pre špecifické účely so zameraním na ekonómiu. In Vzdelávanie v anglickom jazyku : sprievodca aktuálnym výskumom a jeho aplikáciami. - Praha : Machiavelli Press, 2019. ISBN 978-80-88147-10-7, s. 13-27 [1,05 AH]. KEGA 015EU-4/2017.
  článok

  článok