Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 3105  
Vaša otázka: Heslá = "jazyky cudzie"
 1. OLEXOVÁ, Cecília - LAWTON, John Scott. Na jazyku záleží – efektívna obchodná komunikácia. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1335-1508, 2024, roč. 29, č. 2-3, s. 137-139.
  článok

  článok

 2. Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka. - Registrovaný: Scopus. Bratislava : Slovak Academic Press. 3x ročne. ISSN 0021-5597. Dostupné na : https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=26
  časopis

  časopis

 3. Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : EKONÓM. 2x ročne. ISSN 1338-6743. Dostupné na : http://linguaetvita.sk/
  Lingua et vita

  časopis

 4. Topics in Linguistics [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Spracovaný v EKO-INDEX. Varšava : Sciendo. 2x ročne. Dostupné na : <https://sciendo.com/it/journal/TOPLING?top-tab=volumes-issues> ISSN 2199-6504.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija. Konferencija. Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija. 1. izdanje. Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2023. 420 s. ISBN 978-953-377-012-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Mežjazykovaja omonimia s točki zrenia lingvodidaktiky. In Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija. Konferencija. Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija : zbornik radova I. međunarodne znanstvene konferencije, 25. - 31. kolovoza 2022, Pula. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2023. ISBN 978-953-377-012-3, s. 83-92. KEGA 018EU-4/2020.
  článok

  článok

 7. SADIVOVÁ, Natália. Cvičenia otvoreného typu – nástroj pre podporu a rozvoj kritického myslenia. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 1, s. 21-23.
  článok

  článok

 8. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2022 : ostatné výchovno-vzdelávacie zariadenia. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2023. 88 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. BERGER, Birgitta - DAM, Leni - WINTER, Christina. Autonomes Sprachenlernen : Wie Lernende Verantwortung übernehmen und Lehrkräfte dies effektiv begleiten. 1. Auflage. Berlin : Cornelsen, 2023. 152 s. ISBN 978-3-589-16853-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 10. STRELINGER, Ján. The Concept of Global English - Its Positive and Negative Aspects. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 9 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA Bratislava, 2023. ISBN 978-80-8177-101-9, s. 91-98.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.