Výsledky vyhľadávania

 1. KALAŠ, Filip. [New Challenges for Research on Language for Special Purposes]. In Fachsprache : Journal of Professional and Scientific Communication. - Wien : Facultas Verlags- & Buchhandels AG. ISSN 1017-3285, 7. june 2021, no. 6, pp. 1-4 online. Recenzia na: New Challenges for Research on Language for Special Purposes / Simonnæs Ingrid ; Andersen Øivin ; Schubert Klaus. - Berlin : Frank & Timme, 2019. - ISBN 978-3-7329-0420-4.
  článok

  článok

 2. SERESOVÁ, Katarína. Slovesno-menné kolokácie v nemeckom jazyku z pohľadu ich kategorizácie. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2021. ISSN 1338-6743, 2021, roč. 10, č. 1, s. 53-58 online.
  článok

  článok

 3. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - DELGADOVÁ, Elena. Španielčina pre samoukov a pre jazykové kurzy. Recenzent: Juan Manuel Fenoll Borja. 2. upravené vydanie. Bratislava : AKTUELL, 2021. [369 s.] [22,3 AH]. ISBN 978-80-8172-062-8.
 4. JURČÁKOVÁ, Edita - SERESOVÁ, Katarína. Die Rolle vom Text im Übersetzungsunterricht. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 50-55 online.
  článok

  článok

 5. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. (ed.): Milena Helmová ; recenzenti: Radoslav Štefančík, Eva Stradiotová. 1. vydanie. Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. 140 s. [7 AH]. ISBN 978-80-972278-7-6.
 6. KUNOVSKÁ, Ingrid. Interkultúrny prístup v procese humanizácie výučby cudzích jazykov. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 62-68 online.
  článok

  článok

 7. KAPRÁLIKOVÁ, Ivana. Euro-Texts as a Productive Homogenous Discourse for the Euro Jargon Linguistic Analysis. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 2 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2021. ISBN 978-80-8177-084-5, s. 18-28 online.
  článok

  článok

 8. PAVLÍKOVÁ, Žaneta. Potential of Facebook (and Other Social Network Sites) in Teaching Languages. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 2 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2021. ISBN 978-80-8177-084-5, s. 126-132 online.
  článok

  článok

 9. SPIŠIAKOVÁ, Mária - MOCKOVÁ, Nina - SMOLEŇOVÁ, Elena. Chromatické pomenovania s bielou a čiernou farbou v španielčine a taliančine na pozadí slovenčiny. Recenzenti: Diana Patricia Varela Cano, Roman Sehnal. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 78 s. [3,9 AH]. VEGA 1/0107/18. ISBN 978-80-7556-088-9.
 10. KUCHAROVÁ, Jana. Interkulturelle Kompetenz im Kontext des Fremdsprachenlernens. In Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4813-7, s. 50-57.
  článok

  článok