Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 607  
Vaša otázka: Heslá = "jazyky programovacie"
 1. TEPLANOVÁ, Patrícia - ZÁVODNÝ, Michal. Use of the Kaplan-Meier Estimator in Actuarial Science. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 481-492. VEGA 1/0166/20.
  článok

  článok

 2. KOMARA, Silvia - PÁLEŠ, Michal. Využitie jazyka Python v oblasti web scrapingu. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 3, s. 55-68. VEGA 1/0431/22, VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 3. CSENKEYOVÁ, Karolína - ČVIRIK, Marián. Úvod do využitia programovacieho jazyka R. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2023. ISSN 2453-9988, 2023, roč. 15, č. 1, s. 8-15. I-22-104-00.
  článok

  článok

 4. SOJKA, Pavol. Úvod do jazyka R. Recenzovali: Peter Červenka, Ján Pittner. 1. vydanie. Bratislava : Občianske združenie 5V, 2023. [58 s.] [3,25 AH]. ISBN 978-80-974484-7-9.
 5. KOMARA, Silvia. Jazyk Markdown. 1. vydanie. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2023. 4 s. VEGA 1/0431/22, VEGA 1/0561/21.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo. Zostavovateľ/Editor: Ingrid Krčová ; recenzenti/Reviewers: František Peller, Anna Starečková. 1. vydanie. Litomyšl : H.R.G., 2023. 120 s. [5,6 AH]. ISBN 978-80-7490-312-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. MIŠEK, Richard. Modelovanie investičných portfólií jazykom Python – Monte Carlo prístup. In MLADÁ VEDA AIESA 2023 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. „MLADÁ VEDA AIESA 2023“ : „participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“ organizovanej pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5102-1, s. 59-67.
  článok

  článok

 8. KRČOVÁ, Ingrid. Poistenie na úmrtie viacerých osôb v prostredí jazyka R. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-312-0, s. 30-36. VEGA 1/0410/22.
  článok

  článok

 9. PÁLEŠ, Michal. K vytváraniu knižníc v jazyku R. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-312-0, s. 55-66. VEGA 1/0431/22.
  článok

  článok

 10. BARKÓCIOVÁ, Miroslava. The Use of Python Programming Language in Multi-Criteria Business Evaluation - a Theoretical Perspective. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Conference Proceeding of Research Papers of the 8th International Scientific Conference - Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business - MTS 2023 : Košice (Slovakia) and Tarnobrzeg (Poland), September 21 -23, 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5088-8, pp. 215-225.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.