Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÁ, Ľudmila. Overenie účtovnej závierky audítorom za rok 2019. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 4, s. 191-194.
  článok

  článok

 2. ADAMÍKOVÁ, Monika. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31. 12. 2020. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 1, s. 29-61.
  článok

  článok

 3. MARKOVÁ, Jana. Zostavenie účtovnej závierky za rok 2020 v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 1, s. 62-91.
  článok

  článok

 4. NOVOTNÁ, Ľudmila. Schválenie a rozdelenie výsledku hospodárenia - účtovný pohľad. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 12, s.46-89.
  článok

  článok

 5. MAJOROVÁ, Miriam. Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 v samospráve. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 2, s. 22-29.
  článok

  článok

 6. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Impact of COVID-19 Crises on Accounting Entities Providing Accommodation Services in Slovakia. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Proceedings : International Scientific Conference. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. ISBN 978-80-248-4548-7. ISSN 2336-162X, pp. 7-16 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 7. SÝKORA, Jozef. Účtovné predkontácie v oblasti pokladničnej agendy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 7-8, s. 19-22.
  článok

  článok

 8. NOVOTNÁ, Ľudmila. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie obchodnej spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 7-8, s. 52-59.
  článok

  článok

 9. HORNICKÁ, Renáta. Accounting View of Business Combinations Under Common Control. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 36-41 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 10. NOVOTNÁ, Ľudmila. Triedenie účtovných jednotiek v roku 2021. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 9, s. 49-56.
  článok

  článok