Výsledky vyhľadávania

 1. ONDROVÁ, Drahomíra. Ethical Public Administration in Democratic State. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2018. ISSN 1335-7182, 2018, roč. 19, č. 1, s. 5-22.
  článok

  článok


 2. DYTRT, Zdenek - NĚMEC, Miroslav. Manažerská etika: základ odpovědného managementu. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 12, č. 7, s. 1-12.
  článok

  článok


 3. VAVROVÁ, Yvone. Etika práce filmového a televízneho režiséra a jeho postavenie v súčasnom mediálnom biznise. In Global media journal. - Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, 2018. ISSN 1339-5246, 2018, roč. 6, č. 1, s. 73-88.
  článok

  článok


 4. Ohrozuje vašu firmu korupcia? : stavne na účinné opatrenia. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 4, s. 46-47.
  článok

  článok


 5. KOVÁŘOVÁ, Klára. Etika pro sociální služby. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018. ISSN 1802-5854, 2018, roč. 12, č. 3, s. 15-18.
  článok

  článok


 6. KAREŠ, Ladislav. Koncept nezávislosti audítora a jeho aplikácia v teórií a v praxi. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 56-69 online.
  článok

  článok


 7. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Trvalo udržateľný rozvoj a zodpovedné podnikanie - ako faktory úspešnosti podniku. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-034-6, s. 83-92 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 8. ŠKORVAGOVÁ, Simona et al. Postoj k zodpovednému podnikaniu firiem v kakaovom priemysle. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 197-208 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. PAKŠIOVÁ, Renáta. The Requirements for a Disclosure of Non-Financial Information According to Legal Regulations in Slovakia And Czechia. In Economic Policy in the European Union Member Countries : Proceedings of 16th International Scientific Conference, September 12-14, 2018, Čeladná, Czech Republic. - Opava : Silesian University in Opava, 2018. ISBN 978-80-7510-289-8, s. 268-276. VEGA1/0512/16.
  článok

  článok


 10. SKORKOVÁ, Zuzana - TARIŠKOVÁ, Natália. Strategic Human Resources Management in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 2, pp. 254-258 online. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok