Výsledky vyhľadávania

 1. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. Recenzenti: Vincent Jakub, Aneta Bobenič Hintošová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [135 s.]. ISBN 978-80-225-4447-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. MEHEŠ, Marek - HOJDAN, Dávid. Skúmanie kúpyschopnosti obyvateľstva prostredníctvom vzťahu ceny ropy a vybranej komodity na svetovom trhu. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4447-4, s. 58-62 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. STAŠKOVÁ, Slavomíra - HOJDAN, Dávid - MEHEŠ, Marek. Vplyv ceny ropy na kúpyschopnosť obyvateľstva EÚ. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4447-4, s. 97-101 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. MEHEŠ, Marek - STAŠKOVÁ, Slavomíra. Porovnanie cien pohonných hmôt a kúpyschopnosti obyvateľstva vo vybraných krajinách EÚ. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2017 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy I. : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác : Týždeň vedy a techniky na Slovensku, 6.-12.11.2017, Košice. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4453-5, s. 60-64 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Kúpyschopnosť obyvateľstva Slovenskej republiky. In Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy. International scientific conference. Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy : conference proceedings of the 5th International scientific conference, October 26-29, 2017, Opole, Poland. - Opole : The Academy of Management and Administration, 2017. ISBN 978-83-62683-23-9, pp. 17-19. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 6. KRÍŽOVÁ, Slávka. Kúpyschopnosť obyvateľstva v Slovenskej republike. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2015. ISSN 1338-6336, 2015, roč. 15, č. 2, s. 55-67.
  článok

  článok


 7. MÔCIKOVÁ, Renata. Generácia "Husákových detí" si rada priplatí za kvalitu. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2015. ISSN 1335-2008, 2015, roč. 20, č. 2, s. 16-17.
  článok

  článok


 8. FODRANOVÁ, Iveta. Teoretické východiská pre skúmanie slovenských seniorov ako špecifického trhového segmentu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 29, s. 16-23. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok


 9. DRAHOVSKÝ, Ľubomír. Obchod pod tlakom ekonomickej reality. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2012. ISSN 1805-0549, Január/Február 2012, roč. 2, č. 3, s. 10-11.
  článok

  článok


 10. LENNEROVÁ, Ivana. Analýza inflačného cielenia vo vybraných krajinách. In Ekonomiko-matematične modeljuvannja i jogo zastosuvannja v nauci i promislivosti : materiali I-šoj Vseukrajinskoj naukovo-praktičnoj konferencii, Krivij Rig, 23 travnja 2011. - Krivij Rig : Vidavnictvo Mineral, 2011, s. 37-39. VEGA 1/0174/11.
  článok

  článok