Výsledky vyhľadávania

 1. JANKŮ, Jan - KUČEROVÁ, Zuzana. Successful Crowdfunding Campaigns: The Role of Project Specifics, Competition and Founders' Experience. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 4, s. 351-373.
  článok

  článok

 2. OROSZ, Michal - ŘÍHA, David. Využitie shopper marketingu u retailerov s rýchloobrátkovým spotrebným tovarom v Českej republike. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2018. ISSN 1211-5622, 2018, roč. 28, č. 3, s. 8-9.
  článok

  článok

 3. HOMMEROVÁ, Dita - FIALA, Michal. Bluetooth marketing. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2018. ISSN 1211-5622, 2018, roč. 28, č. 3, s. 10-11.
  článok

  článok

 4. MIKLOŠÍK, Andrej. Search Engine Marketing Strategies: Google Answer Box-Related Search Visibility Factors. In Handbook of Research on Entrepreneurship and Marketing for Global Reach in the Digital Economy. - Hershey : IGI Global (Business Science Reference ), 2018. ISBN 9781522563075, pp. 463-485 online. 2015-PSD-PAV-01.
  článok

  článok

 5. LINHART, Zdeněk. Test obratu postoje diváka vlivem právě shlédnuté reklamy. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu [elektronický zdroj]. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2018. ISSN 1804-4166, 2018, roč. 9, č. 1, s. 21-36.
  článok

  článok

 6. KUCHTA, Martin. Rôznorodosť potrieb v procese digitálnej marketingovej stratégie. In MERKÚR 2018. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2018 : The Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists, November 29–30, 2018, (Bratislava, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4554-9, s. 130-140 CD-ROM. I-18-102-00.
  článok

  článok

 7. MIKLOŠÍK, Andrej et al. TV Advertising Campaigns in the Context of Search-Centric Marketing. In ANZMAC 2018: Connect. Engage. Transform.. International Conference. ANZMAC 2018: Connect. Engage. Transform. : Proceedings from the Australian and New Zealand Marketing Academy Conference, 3–5 December 2018, The University of Adelaide, (Adelaide, Australia). - Adelaide : The University of Adelaide, 2018. ISBN 978-1-877040-65-8, pp. 311-314. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok

 8. ČERVENKA, Petr et al. Development, Tendency, Testing and Success of Marketing Communications. - Registrovaný: Scopus. In ICETA 2018: Emerging eLearning Technologies and Applications. International Conference. ICETA 2018: Emerging eLearning Technologies and Applications : Proceedings of the 16th International Conference, 15-16 November 2018, (Stary Smokovec, Slovakia). - Danvers : Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-7914-2, pp. 87-92 online. VEGA 1/0251/17, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 9. HALASOVÁ, Henrieta. Dáta namiesto intuície. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 1, s. 26-27.
  článok

  článok

 10. MIŠOVIČ, Andrej. Využitie štatistických metód pri realizácii marketingových kampaní : dizertačná práca. Školiteľ: Erik Šoltés. Bratislava, 2017. 131 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha