Výsledky vyhľadávania

 1. KUBICA, Milan et al. Realitné maklérstvo : manažment nehnuteľností. Recenzenti: Helena Majdúchová, Danica Končeková. 1. vydanie. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 348 s. [14,88 AH]. KEGA 025EU-4/2018. ISBN 978-80-89553-54-9. [Počet ex. : 7, z toho voľných 3, prezenčne 3]
 2. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Prístup manažérov realitných kancelárií ku školeniu svojich zamestnancov. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2016. ISSN 1336-7137, 2016, roč. 12, č. 1, s. 24-31 online.
  článok

  článok

 3. SROVNALÍKOVÁ, Paulína - DITKUS, Donatas. Crowdfunding As a Capital Source For Real Estate Projects. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Innovation management, entrepreneurship and corporate sustainability. International conference. Innovation management, entrepreneurship and corporate sustainability : proceedings of the 4th international conference : 26 - 27 may, 2016, Prague. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2153-4, p. 701-711.
  článok

  článok

 4. The Impact of Interest Rate Policy, on the Banking System and on Real Estate. In Creative and knowledge society : international scientific journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016. ISSN 1338-5283, 2016, vol. 6, no. 2, p. 20-33.
  článok

  článok

 5. JAKUBEC, Miroslav. Nehnuteľnosti - reálne ceny alebo výmysly. In Implikácie legislatívnych zmien na podnikanie v SR : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH : Jarabá, 3.-4. mája 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3442-0, s. 14-15.
  článok

  článok

 6. ŠKRINIAR, Pavel. Produkty závislé od príjmu spotrebiteľa : je lepšia hypotéka alebo stavebný úver? In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, december 2010, roč. 11, č. 12, s. 16.
  článok

  článok

 7. ŠKRINIAR, Pavel. Základom spokojnosti je stanovenie si priorít : realitné portály sa líšia v počte inzerátov a možnostiach vyhľadávania. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, október 2010, roč. 11, č. 10, s. 31. Dostupné na : <http://hnonline.sk/c1-47519990-zakladom-spokojnosti-je-stanovenie-si-priorit>
  článok

  článok

 8. JEŠKO, Vladimír. Trh s bytmi po veľkom tresku : hypotéky sú dostupnejšie, rezidenčných nehnuteľností sa predáva viac. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Apríl, s. 36-37. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112752/GW-04-2010-web.pdf>
  článok

  článok

 9. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter. Možnosti a predpoklady rozvoja trhu s nehnuteľnosťami v podmienkach Slovenskej republiky. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 73-80.
  článok

  článok

 10. KARDOŠ, Peter. Ako sa bude vyvíjať trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami v SR? In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2009. ISSN 1335-809X, 2009, roč. 14, č. 2-3, s. 20-24.
  článok

  článok