Výsledky vyhľadávania

 1. MOORE, Ken. Trendy v riadení ľudského kapitálu, ako ich ukázal rok 2017. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 4/2017, roč. 22, zoš. 87, s. 22-23.
  článok

  článok

 2. EHRENBERG, Ronald G. - SMITH, Robert S. - HALLOCK, Kevin F. Modern Labor Economics : Theory and Public Policy. 14th Edition. New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2023. 758 s. ISBN 978-0-367-34697-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. HRNČIAR, Michal. Sektor stavebníctva má plán na riešenie výziev trhu práce do roku 2030. In Strechár : časopis Cechu strechárov Slovenska. - Bratislava : Cech strechárov Slovenska, 2022. ISSN 2729-8345, marec 2022, roč. 23, č. 1, s. 53 online.
  článok

  článok

 4. DUDOVÁ, Iveta. Ekonómia vzdelávania. Recenzenti: Vojtech Stanek, Erika Neubauerová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2022. 183 s. ISBN 978-80-7676-384-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2021. konferencia. Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2021. Recenzenti/Reviewers: Jaroslav Holomek, Adriana Grenčíková... [et al.]. 1. vydanie. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2022. 527 s. ISBN 978-80-8075-967-4.
 6. JANKELOVÁ, Nadežda - PUHOVICHOVÁ, Diana. Dopad štvrtej priemyselnej revolúcie na ľudský kapitál a budúcnosť pracovných miest. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-109-1, s. 5-19 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 7. RAFAJ, Oliver - KUBĚNKOVÁ, Dana. Priestorové aspekty vývoja vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva na Slovensku medzi rokmi 1991 až 2021. In 25. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 25. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků, Brno, 2022. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-280-0068-4, s. 23-29 online. VEGA 1/0774/19.
  článok

  článok

 8. REHÁK, Štefan. Akumulácia ľudského kapitálu nedávnych absolventov škôl v regiónoch Európy. In 25. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 25. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků, Brno, 2022. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-280-0068-4, s. 8-14 online. VEGA 1/0774/19.
  článok

  článok

 9. FOLTÍNOVÁ, Ľubica - TARIŠKOVÁ, Natália. Stabilization of Human Capital in the Cultural and Creative Industry in Slovakia. In The Current Issues of Business : Proceedings of Scientific Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3, pp. 21-34. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 10. PORUBČINOVÁ, Martina et al. Industry 4.0 in the Human Capital Optics - Empirical Findings of Work 4.0 Competencies Development within the Slovak Automotive Sector. In Prognostické práce. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 1338-3590, 2021, vol. 13, no. 2, pp. 44-67.
  článok

  článok