Výsledky vyhľadávania

 1. KUDLOVÁ, Zuzana. Financial Impact of COVID-19 on Companies. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, p. 126 online.
  článok

  článok

 2. NOVOTNÁ, Adriana. Analysis of the Relationship between Banking Profitability and Capitalisation Using Linear and Non-linear models. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2019. ISSN 1336-8818, 2019, roč. 16, č. 1, s. 74-84.
  článok

  článok

 3. FIFEKOVÁ, Elena. Postupujúca agónia slovenského bankového sektora v deväťdesiatych rokoch a jej riešenie. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 4, s. 21-25 online.
  článok

  článok

 4. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Význam kryptomien rastie. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 61-65.
  článok

  článok

 5. MEHEŠ, Marek. Výnosové metódy ohodnotenia podniku v podmienkach Slovenskej republiky. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 82-91 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. BADURA, Peter. Analýza trasakčných poplatkov pri využití technológie blockhain. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 12-19. VEGA 1/0007/2019.
  článok

  článok

 7. BARNES, Jeremy - BEYERSDORFF, Martin. International GAAP 2019 : Generally Accepted Accounting Practice under International Financial Reporting Standards. Volume 3. EY International Financial Reporting Group. 1st Edition. Chichester : Wiley, 2019. S.(3401-4614) + 205 s. EY Building a Better Working World. ISBN 978-1-119-55776-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. BARNES, Jeremy - BEYERSDORFF, Martin. International GAAP 2019 : Generally Accepted Accounting Practice under International Financial Reporting Standards. Volume 1. EY International Financial Reporting Group. 1st Edition. Chichester : Wiley, 2019. S.(1-1600) + 205 s. EY Building a Better Working World. ISBN 978-1-119-55776-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. KINTONOVA, Aliya et al. Automation of Business Processes at the Enterprise during a Brand Formation. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 107-113.
  článok

  článok

 10. HARUMOVÁ, Anna. Transakcie podnikateľských subjektov s pohľadávkami. In Denník SME. - Bratislava : Petit Press, 2018. ISSN 1335-4418, 22.3.2018, [s. 1-3] online. Dostupné na : <https://harumova.blog.sme.sk/c/479954/transakcie-podnikatelskych-subjektov-s-pohladavkami.html?ref=viacbloger>
  článok

  článok