Výsledky vyhľadávania

 1. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Elektronická stravovacia karta. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 3-4, s. 57-59.
  článok

  článok

 2. KOKLES, Mojmír - MLYNAROVIČ, Vladimír. Elektronický občiansky preukaz ako kľúč od eGovernmentu na Slovensku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 1, s. 20-37 online.
  článok

  článok

 3. KLÁSEKOVÁ, Martina - ZÁBORSKÝ, Ján. Biometriu už slovenské banky využívajú. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 18. júna 2015, roč. 25, č. 24, s. 50-51.
  článok

  článok

 4. ZÁBORSKÝ, Ján. Budúcnosť mobilných platieb je v redukcii stresu a nepohodlia. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 21. mája 2015, roč. 25, č. 20, s. 50-52.
  článok

  článok

 5. BIEL, Marián. Technológia, ktorá sa vám dostane pod kožu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 5. marca 2015, roč. 25, č. 9, s. 44-45.
  článok

  článok

 6. POLÁČEK, Marian. Elektronická identifikačná karta a zaručený elektronický podpis. In Aktuálne trendy v informačnej spoločnosti 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4110-7, s. 153-158 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. LEGÉŇ, Marek. Nákupný striptíz. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 27. marca 2014, roč. 24, č. 12, s. 40.
  článok

  článok

 8. ZÁBORSKÝ, Ján. Veľká magnetická lúpež. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 21. marca 2013, roč. 23, č. 11, s. 52-54.
  článok

  článok

 9. HOUDEK, Tomáš. Potenciál multifunkčních karet sa otevíra. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2013. ISSN 1212-4273, 2013, roč. 20, č. 8, s. 36.
  článok

  článok

 10. JUŘÍK, Pavel. Novinky v platebních systémech. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2013. ISSN 1212-4273, 2013, roč. 20, č. 9, s. 10-11.
  článok

  článok