Výsledky vyhľadávania

 1. GONDA, Vladimír. Teoretické prístupy k menovej politike: keynesovci verzus monetaristi. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 52-57 CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 2. SZOMOLÁNYI, Karol. Neofisherovská teória monetárnej politiky. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník príspevkov z mezinárodního vědeckého semináře, 28. – 30. listopad (november) 2018, Praha, Česko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4563-1, s. 192-196. VEGA 1/0248/17, VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 3. PŘÍVARA, Andrej - PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Francúzsky ekonomický štrukturalizmus a jeho vplyv na vývoj ekonomického myslenia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 4, s. 369-386. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok

 4. POTUŽÁK, Pavel. Price Level Stabilization: Hayek Contra Mainstream Economics. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 4, pp. 449–478.
  článok

  článok

 5. LISÝ, Ján - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - VONGREJ, Marián. Dejiny ekonomických teórií. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. 360 s. [22 AH]. VEGA 1/0246/16, ITMS 26240120032. ISBN 978-80-7598-080-9. [Počet ex. : 45, z toho voľných 15, prezenčne 26]
 6. CHYTIL, Zdeněk - MÁSLO, Lukáš. Conceptualization of historical time in post Keynesian economics. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455, 2017, vol. 26, no. 4, pp. 397–421.
  článok

  článok

 7. BREINEK, Pavel. Přístupy k fiskální politice jako nástroji stabilizace ekonomiky: historický pohled. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 1, s. 61-72.
  článok

  článok

 8. SANKOT, Ondřej. Zdroje hospodářského růstu. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 1, s. 16-38.
  článok

  článok

 9. LISÝ, Ján. Alternative approaches to fiscal and monetary policy in the course of the economic cycle. In Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017). international conference. Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017) : proceedings of 7th international conference : Saint-Petersburg, Russia, 18-19 May 2017. - Bangkok : Suan Sunandha Rajabhat University, 2017, pp. 291-293. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 10. POBUDOVÁ, Daniela. Budeme pracovať viac ako Keynes predpovedal? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 2, s. 19-21.
  článok

  článok