Výsledky vyhľadávania

 1. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Rozpočtová klasifikácia v podmienkach územnej samosprávy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč., č. 2, s. 13-16.
  článok

  článok

 2. ŠUKOLOVÁ, Lucia. Frazeologizmy a obraz – možné klasifikácie na príkladoch nemeckých frazeologizmov z reklamy. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 113-120 CD ROM.
  článok

  článok

 3. OLEXOVÁ, Cecília - DUGAS, Jaroslav - BARLAŠOVÁ, Terézia. Tvorba opisov pracovných miest v strojárskom podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 57-69.
  článok

  článok

 4. NAŠČÁKOVÁ, Jana. World Digital Competitivness. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 148-159. VEGA 1/0251/17, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 5. PÁLEŠ, Michal. Rozhodovacie stromy v strojovom učení. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4626-3, s. 50-58 CD-ROM. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 6. BARTH, Martin. Management einer Post-Merger-Integration vom Tier1 zur Tochtergesellschaft eines OEM als Projekt : Definiftion von Zuständigkeiten mittels RASI-Systematik. In Wissenschaft und Forschung 2019 : Digitalisierung in Lehre und Management. - Berlin : uni-edition, 2019. ISBN 978-3-947208-11-1, s. 351-371.
  článok

  článok

 7. VOJTKOVÁ, Mária. Štruktúra zdravotného stavu obyvateľov SR pomocou klasifikačného stromu. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 181-186. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 8. SRNIŠOVÁ, Petra. Accounting Policy and Its Impact on the Classification of an Accounting Entity into a Size Group. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : 12th International Scientific Conference. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4344-5. ISSN 2336-162X (on-line), pp. 206-213 online.
  článok

  článok

 9. AGRESTI, Alan. An Introduction to Categorical Data Analysis. 3rd Edition. Hoboken : WILEY, 2019. 375 s. Wiley Series in Probability and Statistics. ISBN 9781119405269. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Christlich-demokratische Parteien in der Slowakei : Eine neue Perspektive. Gutachter: Irena Zavrl, Peter Markovič. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. 212 s. [14,01 AH ]. Politica, Band 119. ISBN 978-3-339-11192-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]