Výsledky vyhľadávania

 1. OECD Integrity Review of Mexico City : Upgrading the Local Anti-corruption System. Paris : OECD, 2019. 248 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-mexico-city_9789264306547-en> ISBN 978-92-64-30653-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. ANTALOVÁ, Mária. Globalization and Social Quality. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2019. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 3. ANTALOVÁ, Mária. Ľudský kapitál a sociálna kvalita v krajinách V4. In RELIK 2019. International Scientific Conference. RELIK 2019 : The 12th International Scientific Conference. - Praha : University of Economics, Prague, 2019. ISBN 978–80–245–2329-3, pp. 13-22 online. VEGA 1/0251/19 (50%), VEGA 1/0770/17 (50%).
  článok

  článok

 4. Slovak Winter Seminar of Regional Science. Slovak Winter Seminar of Regional Science : Papers of 8th Slovak Winter Seminar of Regional Science. Editor: Tomáš Černěnko ; reviewers: Mikuláš Černota, Natália Zagoršeková ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. CD-ROM [150 s.] [7,50 AH]. ISBN 978-80-225-4540-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. PUŠKÁROVÁ, Paula. Social Capital and Knowledge Spillovers: Is Social Capital the Force Majeure Controlling EU Cohesion? In ISER international conference. Proceedings of 129th ISER International Conference. - Bhubaneswar : IRAJ, 2018. ISBN 978-93-87954-26-7, pp. 22-26. VEGA 1/0654/16.
  článok

  článok

 6. HUDEC, Martin. Perspectives on Influential Determinants of Social Growth and Cohesion. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 35-45 online.
  článok

  článok

 7. OECD Integrity Review of Nuevo León, Mexico : Sustaining Integrity Reforms. Paris : OECD, 2018. 235 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-nuevo-leon-mexico_9789264284463-en> ISBN 978-92-64-20827-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. SOULIOTIS, Nicos - ALEXANDRI, Georgia. From Embedded to Uncompromising Neoliberalism: Competitiveness Policies and European Union Interscalar Relations in the Case of Greece. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2017. ISSN 1461-7145, 2017, vol. 24, no. 3, pp. 227-240.
  článok

  článok

 9. My region, my Europe, our future : seventh report on economic, social and territorial cohesion. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 218 s. Regional and urban policy. ISBN 978-92-79-71840-3. ISSN 2529-6736. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. RUČINSKÝ, Rastislav. Operačný program výskum a inovácie na obdobie 2014-2020 vo vzťahu k prioritám definovaným v dokumente stratégia Európa 2020. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 24 CD-ROM.
  článok

  článok