Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 26  
Vaša otázka: Heslá = "kombinatorika"
 1. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - MADARAS, Tomáš. Do Important Network Actors Form Important Ties? In APLIMAT 2018. conference on applied mathematics. APLIMAT 2018 : 17th conference on applied mathematics : Proceedings : February 6 - 8, 2018, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4765-3, pp. 260-269. ITMS 313011D232.
  článok

  článok

 2. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - MADARAS, Tomáš. On properties of length-scaled betweenness centrality. In APLIMAT 2017. conference on applied mathematics. APLIMAT 2017 : 16th conference on applied mathematics : proceedings : Bratislava, January 31 - February 2, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017. ISBN 978-80-227-4650-2, pp. 393-403.
  článok

  článok

 3. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana. Konštrukcie medziľahlostne autocentrických grafov. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 68 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. GALOVSKÁ, Marcela - JANKELOVÁ, Nadežda. Strategické scenáre - kvalitatívne metóda v plánovaní. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-7] CD-ROM.
  článok

  článok

 5. FECENKO, Jozef et al. Matematika : požiadavky na prijímacie skúšky na EU v Bratislave. Recenzenti: Mária Bilíková, Ján Buša. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 287 s. [18,24 AH]. ISBN 978-80-225-4152-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 4]
 6. ŠEDIVÝ, Marián. Využitie algoritmu včelej kolónie pri riešení optimalizačných úloh. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2013. ISSN 1338-6468, 2013, č. 1, s. 65-72.
  článok

  článok

 7. PATAKYOVÁ, Jana - BREZINA, Ivan, ml. - HOLLÁ, Anna. Job shop rozvrhovací problém s blokovacími operáciami. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 13.-15. december / prosinec 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3317-1, s. [1-6].
  článok

  článok

 8. PITTNER, Ján. Porovnanie vybraných heuristických metód riešenia miltidimenzionálneho problému batohu. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 13.-15. december / prosinec 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3317-1, s. [1-8].
  článok

  článok

 9. Differential evolution : a handbook for global permutation-based combinatorial optimization. Berlin : Springer-Verlag, 2009. 211 s. Studies in computational intelligence, 175. ISBN 978-3-540-92150-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 10. ELIÁŠOVÁ, Lada - KAŇKA, Miloš. Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠ. 4. uprav. vyd. Praha : Ekopress, 2009. 114 s. ISBN 978-80-86929-48-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.