Výsledky vyhľadávania

 1. Smart Investor : das Magazin für den kritischen Anleger. München : Der Smart Investor Media. 12x ročne. ISSN 1612-5479. Dostupné na : http://www.smartinvestor.de
  časopis

  časopis


 2. DOGRA, Balram - GHUMAN, Karminder. Rural Marketing : Concepts and Practices. Chennai : McGraw Hill Education, 2017. 352 s. ISBN 978-0-07-066000-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026 : Special Focus: Southeast Asia. Paris : OECD ; Rome : FAO, 2017. 137 s. OECD-FAO Agricultural Outlook. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2017-2026_agr_outlook-2017-en> ISBN 978-92-64-27547-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2017. Paris : OECD, 2017. 173 s. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2017_agr_pol-2017-en> ISBN 978-92-64-27563-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. TANNER, Leopold - SMUTKA, Luboš. Financializace světové ekonomiky a její dopad na obchod s cukrem. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 2, s. 44-51.
  článok

  článok


 6. ÁRENDÁŠ, Peter. The Halloween effect on the agricultural commodities markets. - Registrovaný: Web of Science. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 10, s. 441-448.
  článok

  článok


 7. CIBULSKIENĖ, Diana - BRAZAUSKAS, Martynas. Decision-Making of the Investment Portfolio Applying Intermarket Analysis. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 40, p. 16-26.
  článok

  článok


 8. FRONCZEK, Malgorzata. Main world exporters of goods in years 1995-2011 - analysis by value. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017. ISSN 2585-7258, 2017, roč. 11, č. 1, s. 87-97.
  článok

  článok


 9. RABATINOVÁ, Marcela - SCHULTZOVÁ, Anna - BENKO, Peter. Teoretické a praktické prístupy k zdaňovaniu spotreby – vybrané problémy. In New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4446-7, s. [1-8] CD-ROM. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 10. STRIČÍK, Michal - ROVNÝ, Patrik - HELEMIKOVÁ, Michaela. Triedenie komunálneho odpadu v meste Michalovce. In Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúsenosti z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania. medzinárodná vedecká konferencia. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúsenosti z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania : zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie Tokaj 2017 s medzinárodnou účasťou, 28. januára 2017, Trebišov [elektronický zdroj]. - Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017. ISBN 978-80-971784-4-4, s. 60-63 CD-ROM.
  článok

  článok