Výsledky vyhľadávania

 1. Smart Investor : das Magazin für den kritischen Anleger. München : Der Smart Investor Media. 12x ročne. ISSN 1612-5479. Dostupné na : http://www.smartinvestor.de
  časopis

  časopis


 2. Commodity Science - Traditions and Actuality. International Scientific Conference. Commodity Science - Traditions and Actuality : Proceedings of Thirteen Scientific Conference with International Participation, Varna, (Bulgaria), October 18th - 19th, 2018 [elektronický zdroj]. 1. Edition. Varna : Nauka i ikonomika, 2018. online 396 s. ISBN 978-954-21-0977-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. ÁRENDÁŠ, Peter - TKÁČOVÁ, Daniela - BUKOVEN, Ján. Seasonal Patterns in Oil Prices and Their Implications for Investors. - Registrovaný: Scopus. In Journal of International Studies : Scientific Papers. - Szczecin : Centre of Sociological Research. ISSN 2306-3483, 2018, vol. 11, no. 2, pp. 180-192 online. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok


 4. BIKÁR, Miloš - SEDLIAČIKOVÁ, Mariana. The Change of the Trajectory Towards Growing Economy: The Evidence from Russia. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 2585-7258, 2018, roč. 12, č. 2, s. 26-36. VEGA 1/0007/16, VEGA 1/0010/17.
  článok

  článok


 5. ÁRENDÁŠ, Peter et al. Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív. Recenzovali: Peter Baláž, Erika Okruhlicová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. [368 s.] [17,62 AH]. VEGA 1/0009/17. ISBN 978-80-7598-186-8.

 6. KAPUSUZOGLU, Ayhan - LIANG, Xi - CEYLAN, Nildag Basak. Macroeconomic Impacts of Global Food Price Shocks on the Economy of Turkey. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 11, pp. 517-525.
  článok

  článok


 7. DOGRA, Balram - GHUMAN, Karminder. Rural Marketing : Concepts and Practices. Chennai : McGraw Hill Education, 2017. 352 s. ISBN 978-0-07-066000-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026 : Special Focus: Southeast Asia. Paris : OECD ; Rome : FAO, 2017. 137 s. OECD-FAO Agricultural Outlook. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2017-2026_agr_outlook-2017-en> ISBN 978-92-64-27547-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2017. Paris : OECD, 2017. 173 s. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2017_agr_pol-2017-en> ISBN 978-92-64-27563-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. CIBULSKIENĖ, Diana - BRAZAUSKAS, Martynas. Decision-Making of the Investment Portfolio Applying Intermarket Analysis. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 40, p. 16-26.
  článok

  článok