Výsledky vyhľadávania

 1. Connection : American Chamber of Commerce in Slovakia. Bratislava : American Chamber of Commerce in Slovakia. 6x ročne. ISSN 1339-0872. Dostupné na : http://www.amcham.sk
  časopis

  časopis


 2. MENG, Xu. The Function Analysis on the Establishment of Market-Assisted Mechanisms - Taking The Chamber of Commerce As an Example. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 1, s. 26-33.
  článok

  článok


 3. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK. 12x ročne. ISSN 1336-8117. Dostupné na : http://ba.sopk.sk/download.php?sekcia=2
  časopis

  časopis


 4. OCHOTNICKÝ, Pavol. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2016. In Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. - Bratislava : SOPK, 2016. ISSN 1336-8117, 1. február 2016, roč. 25, č. 2, s. 10.
  článok

  článok


 5. RAMBERG, Jan. Sprievodca MOK k Incoterms 2010 [elektronický zdroj]. Slovenský preklad: Darina Halašová. 1. vyd. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2015. online [228 s., 10 AH]. ISBN 978-80-89105-63-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. PAVELKA, Ľuboš - JAMBOROVÁ, Erika Mária - RUŽEKOVÁ, Viera. Manuál slovenského exportéra : základy bezpečného obchodovania so zahraničím. Recenzenti: Peter Baláž, Igor Lichnovský. 1. vyd. Prievidza : GNOWEE, 2015. 107 s. [6,19 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/wXeW3mVSPJ> ISBN 978-80-97-22059-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. DEBNÁR, Milan. Veľtrhová veľmoc s tradíciou. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 5. júna 2014, roč. 24, č. 22.
  článok

  článok


 8. 2013 ,č. 1-12. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK, 2013. 12x ročne. ISSN 1336-8117 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 9. KISS, Igor - MAGVAŠI, Peter - VLČKO, Ján. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2013. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2013. 112 s. ISBN 978-80-89105-52-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 10. 10.est

  est : Európa - Slovensko - Taliansko. Bratislava : Taliansko-Slovenská obchodná komora. 1x ročne
  časopis

  časopis