Výsledky vyhľadávania

 1. MOORE, Kenneth W. Ken Moore: Nový pohľad na HR : zlepšujeme kľúčové kompetencie odborníkov z oblasti HR. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 3/2014, roč. 19, zoš. 74, s. 18-19.
  článok

  článok

 2. ULČIN, Peter. Král je nahý: krize odhaluje nekompetentnost manažerů. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2020. ISSN 1212-690X, 2020, č. 4, s. 23-24.
  článok

  článok

 3. VRANIAK, Lukáš. Leadership Competencies at Large Industrial Companies: Model of Competencies. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 315-318.
  článok

  článok

 4. OŽVALDOVÁ, Alexandra. Characteristics of a Leader for an Effective Process of Implementing Changes in Public Administration. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 90-111.
  článok

  článok

 5. ULČIN, Peter. Tmavé stránky osobnosti: Podivuhodný prípad Dr. Jekylla a pána Hyda v manažmente. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 1-2, s. 40-45.
  článok

  článok

 6. KUTLÍK, František. Interkultúrna komunikácia ako prevencia konfliktov pri zamestnávaní cudzincov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 8, s. 109-116.
  článok

  článok

 7. MIŠÚN, Juraj - PAPRSKÁROVÁ, Paulína. Úroveň samokontroly v závislosti od stupňa riadenia. In Ekonomika Management Inovace : vědecko-odborný časopis moravské vysoké školy Olomouc. - Olomouc : Moravská vysoká škola Olomouc. ISSN 1804-1299, 2019, roč. 11, č. 1, s. 7-15 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 8. MCCOURT, David M. - GLENCROSS, Andrew. Great Expectations: the EU’s Social Role as a Great Power Manager. In New Perspectives : interdisciplinary journal of Central & East European politics and international relations. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 2336-825X, 2019, vol. 27, no. 1, s. 17-42.
  článok

  článok

 9. HRABLIK CHOVANOVÁ, Henrieta et al. Udržateľný kompetenčný model pre vybrané kategórie zamestnancov v automobilovom priemysle. In Fórum manažéra. - Trnava : VIVAEDUCA, 2019. ISSN 1339-9403, 2019, roč. 15, č. 2, s. 18-33.
  článok

  článok

 10. PAPRSKÁROVÁ, Paulína - SOCHANIČ, Vladislav. Miera využitia kontroly v práci manažérov. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 112-119 CD-ROM.
  článok

  článok