Výsledky vyhľadávania

 1. MOORE, Ken. Ľudské zdroje a korporátna spoločenská zodpovednosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 18-19.
  článok

  článok


 2. Corporate Reputation Review. Houndmills : Palgrave Macmillan. 4x ročne. ISSN 1363-3589. Dostupné na : https://www.palgrave.com/gp/journal/41299
  časopis

  časopis


 3. MARHEFKOVÁ, Anna. Human capital as a significant factor of the quality of services. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. ISSN 1336-3727, 2017, roč. 15, č. 1, s. 27-32.
  článok

  článok


 4. DRAHOŠOVÁ, Martina - BALCO, Peter. 6 tipov: sociálne médiá pre vaše podnikanie. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 5, s. 72-74.
  článok

  článok


 5. DIEDRICH, Marcus. Adapting a corporate culture to the changing circumstances – cultural change through social media. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944, 2017, roč. 12, č. 1, s. 2-9.
  článok

  článok


 6. ORAVEC, Jozef. Nebojte sa hovoriť so zamestnancami. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], september-október 2017, roč. 13, č. 68, s. 28-29.
  článok

  článok


 7. SZARKOVÁ, Miroslava et al. Personálny audit vo finančných inštitúciách a podniková komunikácia v podmienkach hospodárskej krízy. Recenzenti: Jozef Králik ... [et al.]. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. 245 s. [12,25 AH]. ISBN 978-80-7556-001-8.

 8. TRNOVCOVÁ, Daniela. Understanding communication competency. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2016 : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2016 : conference proceedings : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 10 - 12 april 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4261-6, pp. 383-387 online. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok


 9. MARIANYI, Peter. MSV Brno v znamení Priemyslu 4.0. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 9, s. 50-51.
  článok

  článok


 10. VVEINHARDT, Jolita - ANDRIUKAITIENE, Regina. Diagnostic of management of culture in order to implement the concept of a socially responsible company: the case of a concern. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2016. ISSN 1212-3609, 2016, roč. 19, č. 3, s. 142-157.
  článok

  článok