Výsledky vyhľadávania

 1. Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X. Zostavovateľ/ Editor: Roman Kvapil. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 569 s. [28,45 AH]. Dostupné na : <https://faj.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie/zborniky/Cudzie_jazyky_v_premenach_casu_102019_opr.pdf> ISBN 978-80-225-4710-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. (ed.): Radoslav Štefančík. 1. vydanie. Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. CD- ROM 132 s. [7,24 AH]. ISBN 978-80-972278-6-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. HELMOVÁ, Milena. Grundverständnis der verbalen Kommunikation für den internationalen Arbeitsbereich. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 15-25.
  článok

  článok

 4. VARELA CANO, Diana Patricia. La clase de LE al ritmo de las canciones. In Huellas Revista. - San Juan de Pasto : Universidad de Nariño. ISSN 2389-9360, 2020, vol. 1, núm. 12, p. 7-11 online.
  článok

  článok

 5. DaF-Unterricht aus unterschiedlichen Perspektiven. Jana Kucharová (Hrsg.) ; gutachter: Katarína Seresová, Radoslav Štefančík. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. 121 s. [6,05 AH]. Lingua, Band 51. ISBN 978-3-339-11382-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. BLÁHOVÁ, Mária. Intercultural Communication – Its Role in the Modern Globalised Environment. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 7-14.
  článok

  článok

 7. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila - MOROZKINA, T.V. - KNYAZEVA ALEKSEJEVNA, Alina. Sposoby projavlenija atributov v mežkuľturnoj kommunikacii. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2020. ISSN 1338-6743, 2020, roč. 9, č. 2, s. 60-68 online.
  článok

  článok

 8. MATYTCINA, Marina - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Specifika primenenija diskursivnych strategij v mediadiskurse (na primere gruppy Immigrants in EU v sociaľnoj seti Facebook). - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 213-223. VEGA 2/0067/18.
  článok

  článok

 9. KOSTRHŮNOVÁ, Dagmar. Vyjednávání a konflikty v praxi. In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 4, s. 85-92.
  článok

  článok

 10. MANDÁKOVÁ, Alexandra. Plurilingvalizmus, plurilingválna a plurikultúrna kompetencia a ich aplikácia v procese výučby. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 1 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-080-7, s. 67-93.
  článok

  článok