Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 316  
Vaša otázka: Heslá = "komunikácia interkultúrna"
 1. HELMOVÁ, Milena. Osobité črty kultúry a aspety komunikácie ako špecifikum ich profilu. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 68-76 online.
  článok

  článok

 2. MANDÁKOVÁ, Alexandra. Výsledky prieskumu úrovne interkultúrnych jazykových interakcií medzi študentmi v prostredí sociálnych sietí. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 83-92 online.
  článok

  článok

 3. Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII. Zostavovateľ/editor: Roman Kvapil ; recenzenti/editorial consultants: Mária Spišiaková, Marina Vazanova, Darina Halašová... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. online 219 s. [10,95 AH]. ISBN 978-80-225-4936-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. KOZÁR, Patrik. Theoretical Approaches to Intercultural Intelligence as an Inevitable Component of Intercultural Competence. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 187-194 online.
  článok

  článok

 5. Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI. Zostavovateľ/Editor: Roman Kvapil. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 417 s. [20,85 AH]. Dostupné na : <https://faj.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/2021_cudzie_jazyky_v_premenach_casu_112020_opravene_zmensene.pdf> ISBN 978-80-225-4823-6.
  Cudzie jazyky v premenách času XI

  elektronická kniha

 6. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Úvod. In Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 11-12 online.
  článok

  článok

 7. ADAMCOVÁ, Silvia. Vorwort. In Einblicke in die angewandte Linguistik Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche. - Brno : Tribun EU, 2021. ISBN 978-80-263-1655-8, s. 7-10 online.
  článok

  článok

 8. MOROZKINA, T.V. - GOLUBEVA, D. A. - RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Etimologičeskije charakteristiki zaimstvovanij v gastronomičeskom diskurse. In Povolžskij pedagogičeskij poisk : Naučnyj žurnal. - Ulyanovsk : Published By Ulyanovsk State Pedagogical University. ISSN 2307-1052, 2021, god. 37, no. 3, c. 64-69 online.
  článok

  článok

 9. HELMOVÁ, Milena - SERESOVÁ, Katarína. Interkultúrna kompetencia: Významný predpoklad úspešnej cezhraničnej komunikácie a kooperácie. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2021. ISSN 1338-6743, 2021, roč. 10, č. 1, s. 9-19 online.
  článok

  článok

 10. BREVENÍKOVÁ, Daniela - MOROZKINA, T.V. - RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Mežkuľturnaja kommunikacija. Recenzenty: Ju. A. Lobina, O. A. Rtiščeva. 1e izdanije. Uľjanovsk : Izdateľstvo UlGPU im. I. N. Uľjanova, 2021. 75 s. [3,31 AH]. ISBN 978-5-907216-63-1. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 1]