Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 373  
Vaša otázka: Heslá = "komunikácia multikultúrna"
 1. Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : EKONÓM. 2x ročne. ISSN 1338-6743. Dostupné na : http://linguaetvita.sk/
  Lingua et vita

  časopis

 2. KOZÁR, Patrik. Intercultural Communication in Practice: Overcoming Challenges and Building a Third Culture. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 144-150.
  článok

  článok

 3. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Štýl komunikácie vo svetle rôznych kultúr. In Jazyk a manažment : ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FMEO PU. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2023. ISBN 978-80-555-3204-2, s. 109-127.
  článok

  článok

 4. Topics in Linguistics [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Spracovaný v EKO-INDEX. Varšava : Sciendo. 2x ročne. Dostupné na : <https://sciendo.com/it/journal/TOPLING?top-tab=volumes-issues> ISSN 2199-6504.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. GAŠOVÁ, Zuzana. Jazyková krajina Bratislavy – ako jej rozumieme? Analýza vybraných aspektov na príklade nosičov z Michalskej ulice v Bratislave. In Odborná komunikácia v zjednotenej Európe. Od textu k prekladu XVI. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2022. ISBN 978-80-7374-134-1, s. 15-23. APVV-18-0115.
  článok

  článok

 6. MANDÁKOVÁ, Alexandra. Výsledky prieskumu úrovne interkultúrnych jazykových interakcií medzi študentmi v prostredí sociálnych sietí. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 83-92 online.
  článok

  článok

 7. MANDÁKOVÁ, Alexandra. Social Networks as a Tool for Improving the Plurilingual and Pluricultural Competences in Online Interactions of ESP Students. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2022. ISSN 2464-6733, 2022, vol. 12, no. 1, pp. 101-105 online.
  článok

  článok

 8. MARKOVA, Elena Michajlovna et al. The Concept "Bread" in a Multicultural Field. In Journal of Language and Linguistic Studies. - Ankara : Hacettepe University. ISSN 1305-578X, 2022, vol. 18, special no. 2, 998-1006 online.
  článok

  článok

 9. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Vplyv pandémie koronavírusu na používanie jazykov v Európe. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 95-100 online.
  článok

  článok

 10. MOROZKINA, T.V. - RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Mežkuľturnaja kommunikacija. Recenzenty: Ju. A. Lobina, O. A. Rtiščeva, Daniela Breveníková. 1-ye izdaniye. Uľjanovsk : UlGPU im. I. N. Uľjanova, 2021. 202 s. [9,71 AH]. ISBN 978-5-907216-69-3. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 1]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.