Výsledky vyhľadávania

 1. OLEXOVÁ, Cecília. Aby mala prezentácia úspech... In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 8, s.130-132.
  článok

  článok

 2. ŠVEHLÁKOVÁ, Bronislava. Komunikácia - pracovný nástroj manažmentu školy : komunikačné zručnosti a nenásilná komunikácia. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 6, s. 7-10.
  článok

  článok

 3. MOROZKINA, T.V. - RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Mežkuľturnaja kommunikacija. Recenzenty: Ju. A. Lobina, Daniela Breveníková. 1-ye izdaniye. Uľjanovsk : Izdateľstvo UlGPU im. I. N. Uľjanova, 2020. [244 s.] [13,25 AH]. ISBN 978-5-907216-20-4.
  kniha

  kniha

 4. SOROKOVÁ, Tatiana. Nonverbálna komunikácia v čase pandémie (1.). In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 11, s. 10-13.
  článok

  článok

 5. GULÁŠOVÁ, Ivica - BABEČKA, Jozef - GÖRNEROVÁ, Lenka. Komunikácia sestry so znevýhodneným pacientom. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 2464-7551, 2019, roč. 10, č. 1, s. 83-93.
  článok

  článok

 6. RAKOVÁ, Jana et al. Detský autizmus a špecifické prevencie sestry počas hospitalizácie dieťaťa s autizmom. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 2464-7551, 2019, roč. 10, č. 2, s. 43-56.
  článok

  článok

 7. VACULČIAKOVÁ, Jaroslava. Prečo nedokážeme "normálne" komunikovať? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 4, s. 66-68.
  článok

  článok

 8. ŠTEFČÍK, Jozef. Rétorika ako jedna zo základných tlmočníckych zručností. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 202-212 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. V Eventive vás naučíme prezentovať témy s radosťou. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 11, s. 42-44.
  článok

  článok

 10. KUNOVSKÁ, Ingrid. Neverbálna komunikácia ako súčasť komunikačného procesu. In Pohľady do výskumu aplikovaných jazykov : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2019. ISBN 978-80-972278-5-2, s. 57-63 online.
  článok

  článok